การซื้อขายผ่านตัวแทน

           เพื่อให้นักลงทุนมีที่ปรึกษาด้านการลงทุนในหลักทรัพย์ ทางบริษัทฯมีทีมงานที่เป็นมืออาชีพไว้คอยดูแลลูกค้า เพื่อเป็นคู่คิดเรื่องการลงทุนคอยให้ข้อมูลและคำแนะนำอย่างเหมาะสม ทั้งทางด้านปัจจัยพื้นฐาน ปัจจัยทางเทคนิค จึงทำให้ท่านสะดวก รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ของการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน ทั้งนี้บริษัทให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งลูกค้าบุคคลและลูกค้าสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งบริษัทแบ่งการดูแลลูกค้าออกเป็น 2 ส่วน คือ:
 
          1. สายธุรกิจรายย่อย ดูแลลูกค้าบุคคล
          2. ฝ่ายลูกค้าสถาบัน ดูแลลูกค้าสถาบัน
 
สอบถามข้อมูลหรือบริการ:
โทรศัพท์: 0-2659-8333
อีเมล:
 customerservice@uobkayhian.co.th