Research 

Company Report

CPF - คาดผลประกอบการใน 3Q60 โตขึ้น

Research Date: 
16 Oct 2018
Recommendation: 
Buy
Analyst: 
ธัญญา สุทวีปราโมชานนท์

GPSC - ยังมีความน่าสนใจมากแม้ว่าจะไม่มี GLOW

Research Date: 
16 Oct 2018
Recommendation: 
Buy
Analyst: 
อาศิส ภมรานนท์

PSH - มีมุมมองเชิงบวกมากขึ้น

Research Date: 
11 Oct 2018
Recommendation: 
Buy
Analyst: 
พีรวัฒน์ เด่นธนานันต์

MTC - ผลการดำเนินงาน 3Q18 จะออกมาแข็งแกร่ง

Research Date: 
03 Oct 2018
Recommendation: 
Buy
Analyst: 
ธนันชัย จิตตนูนท์
Analyst: 
ขวัญชัย อติโภภัย

CENTEL - คาดกำไรปกติไตรมาส 3/61 เติบโต 3% yoy

Research Date: 
02 Oct 2018
Recommendation: 
Hold
Analyst: 
ณภัทร วรจรรยาวงศ์

ERW - คาดตลาดรับรู้ผลประกอบการที่อ่อนแอในช่วงไตรมาส 3/61 แล้ว

Research Date: 
01 Oct 2018
Recommendation: 
Buy
Analyst: 
ณภัทร วรจรรยาวงศ์

AMATA - มุมมองเป็นบวกมากขึ้น

Research Date: 
01 Oct 2018
Recommendation: 
Buy
Analyst: 
พีรวัฒน์ เด่นธนานันต์