Research 

Company Report

LPN - 2Q61: ผลประกอบการออกมาต่ำกว่าคาด รอดูการเติบโตในช่วง 2H61

Research Date: 
16 Aug 2018
Recommendation: 
Buy
Analyst: 
พีรวัฒน์ เด่นธนานันต์

MAJOR - ผลประกอบการแข็งแกร่ง

Research Date: 
15 Aug 2018
Recommendation: 
Buy
Analyst: 
ธัญญา สุทวีปราโมชานนท์

IRPC - 2Q61: กำไรค่อยๆเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามที่เราคาด

Research Date: 
15 Aug 2018
Recommendation: 
Buy
Analyst: 
อาศิส ภมรานนท์

CPF - ไตรมาส 2/61: กำไรส่งสัญญาณเชิงบวกตามคาด

Research Date: 
15 Aug 2018
Recommendation: 
Buy
Analyst: 
ธัญญา สุทวีปราโมชานนท์

MTC - แนวโน้มการเติบโตยังน่าสนใจ

Research Date: 
15 Aug 2018
Recommendation: 
Buy
Analyst: 
ธนันชัย จิตตนูนท์

SVI - กลับมาผงาดอีกครั้ง

Research Date: 
15 Aug 2018
Recommendation: 
Buy
Analyst: 
ณภัทร วรจรรยาวงศ์

BEC - ขาดทุนเป็นไตรมาสสุดท้าย

Research Date: 
15 Aug 2018
Recommendation: 
Buy
Analyst: 
ธัญญา สุทวีปราโมชานนท์

RS - แนวโน้มธุรกิจในครึ่งหลังปีนี้และปีหน้ายังเป็นบวกต่อเนื่อง

Research Date: 
15 Aug 2018
Recommendation: 
Buy
Analyst: 
ธัญญา สุทวีปราโมชานนท์

BPP - กำไรจากการดำเนินงานยังคงแข็งแกร่ง

Research Date: 
14 Aug 2018
Recommendation: 
Hold
Analyst: 
อาศิส ภมรานนท์