Research 

Company Report

TASCO - กำไรฟื้นตัวต่อเนื่อง

Research Date: 
19 Feb 2018
Recommendation: 
Hold
Analyst: 
อาศิส ภมรานนท์

PTT : ยัง Laggard

Research Date: 
05 Feb 2018
Recommendation: 
Buy
Analyst: 
ธนพร วิศรุตพงศ์
Analyst: 
ชัยวัฒน์ อาศิระวิชัย

PTTEP : Potential Upside ยังมีจากสมมุติฐานราคาน้ำมัน และ การควบรวมกิจการ

Research Date: 
01 Feb 2018
Recommendation: 
Buy
Analyst: 
ธนพร วิศรุตพงศ์
Analyst: 
ชัยวัฒน์ อาศิระวิชัย

SAPPE : กำไร 4Q17 ไม่น่าตื่นเต้น

Research Date: 
07 Feb 2018
Recommendation: 
Buy
Analyst: 
ธัญญา สุทวีปราโมชานนท์

KCE : ขาด Catalysts ใหม่ๆมาสนับสนุนปัจจัยทางพื้นฐาน

Research Date: 
15 Feb 2018
Recommendation: 
Sell
Analyst: 
ณภัทร วรจรรยาวงศ์

BANPU - การดำเนินงานที่แข็งแกร่งของธุรกิจ Shale gas จะนำไปสู่การปรับประมาณการขึ้น

Research Date: 
12 Feb 2018
Recommendation: 
Buy
Analyst: 
ธนพร วิศรุตพงศ์
Analyst: 
ชัยวัฒน์ อาศิระวิชัย

KCE : ยังเร็วเกินที่จะมองโลกในแง่ดี

Research Date: 
30 Jan 2018
Recommendation: 
Sell
Analyst: 
ณภัทร วรจรรยาวงศ์

BCPG - ขยับราคาเป้าหมายขึ้น สะท้อนแนวโน้มการเติบโต

Research Date: 
01 Feb 2018
Recommendation: 
Buy
Analyst: 
อาศิส ภมรานนท์

TMB : 2560: กำไรเพิ่มขึ้น 6% จากรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยที่แข็งแกร่ง

Research Date: 
29 Jan 2018
Recommendation: 
Hold
Analyst: 
ธนันชัย จิตตนูนท์