ติดต่อเรา (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล)

BPM กรุงเทพฯและปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) (สำนักงานใหญ่)
130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 2, 3 และทาวเวอร์ 3 ชั้น 15, 19, 22
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2659-8000 
 
 
 

สอบถามข้อมูล การให้บริการ หรือปัญหาการใช้งานผ่านทางอินเทอร์เน็ต: 
ติดต่อ ฝ่าย E-Business 
โทรศัพท์ : 0-2659-8222
แฟกซ์ :0-2627-3479
Email: 
utrade@uobkayhian.co.th

สอบถามข้อมูล ร้องเรียน หรือบริการอื่นๆ ของบริษัทฯ: 
1. ฝ่าย BD & Sales Support (สอบถามข้อมูลหรือบริการอื่นๆ)
โทรศัพท์ : 0-2659-8484
Email: 
customerservice@uobkayhian.co.th


2. ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (กรณีรับเรื่องร้องเรียนโดยตรง)
โทรศัพท์ : 0-2659-8212 แฟกซ์ :0-2263-2306
Email: compliance@uobkayhian.co.thสำนักงานธนภูมิ (สำนักงานใหญ่แห่งที่ 2)
ที่อยู่ :
1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 4 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-207-0038
 

สาขาเยาวราช 1

ที่อยู่ : 308 ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 02-622-8787

สาขาเยาวราช 2
ที่อยู่ : 308 ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 02-222-5900


สาขาบางกะปิ
ที่อยู่ : 9 ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์1 ชั้น 4 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2734-2414

สาขาบางแค
ที่อยู่ : 518 เดอะมอลล์บางแค ชั้น 7 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 0-2801-9600

สาขาปิ่นเกล้า
ที่อยู่ : 7/129 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 14 ห้อง 1402  ถนนบรมราชชนนี
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ :
0-2884-7126

สาขาปิ่นเกล้า 2
ที่อยู่ : 7/129 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 14 ห้อง 1402 ถนนบรมราชชนนี
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 
0-2884-7493

สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
ที่อยู่ : 999/9 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 34 ห้อง MH 3404-5 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-643-7500 02-643-7599

สาขาอินเตอร์เชนจ
ที่อยู่ : เลขที่ 399 อาคารอินเตอร์เชนจ ชั้น 25 ห้อง5A ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-260-6900

ศูนย์การเรียนรู้ สาขาเอแบค บางนา (ออนไลน์)
ที่อยู่ : 88 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-707-0333

สาขาแจ้งวัฒนะ1
ที่อยู่ : 
99/9 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น 12 ห้อง 1903 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2835-3469

สาขาแจ้งวัฒนะ3
ที่อยู่ : 99/9 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้นที่ 19
ห้องเลขที่ 1903 หมู่่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ :  02-013-7340-4

สาขาแจ้งวัฒนะ4
ที่อยู่ : 
99/9 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้นที่ 19
ห้องเลขที่ 1903 หมู่่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ :  02-013-7340-4

สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
ที่อยู่ :  94 ห้องเลขที่ PLZ.G.SHP087C ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 02-958-0460

สาขาสำโรง
ที่อยู่ : 
 1293 หมู่ที่4 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02-380-1161-2

สาขานครปฐม
ที่อยู่ :  401 ถนนเทศา ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-270-451-4


สาขามาร์เก็ตวิลเลจ
ที่อยู่ :  99/29 อาคารศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ S302/1 ม. 1 ต.ราชาเทวะ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-043-4733