แบบฟอร์มจองหุ้น MVP

วันที่/Date: 
31 Jul 2018

ตามที่บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น IPO ของ
บริษัท บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) - MVP โดยมีกำหนดการจองซื้อใน วันที่ 31 ก.ค. - 2 ส.ค.61 นั้น
หากท่านประสงค์จองซื้อหุ้น MVP (สำหรับลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์การจองเท่านั้น) ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบจองซื้อได้ที่นี่

- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจองซื้อหุ้น MVP

Download >> Form_MVP  THForm_MVP  EN

- หนังสือชีชวน  >> Click Here