ลุ้น'DTAC'ยื่นประมูล900 กสทช.เดดไลน์เที่ยงวันนี้

วันที่/Date: 
16 Oct 2018

   ลุ้น DTAC ยื่นซองประมูล 900 MHz วันนี้ ฟากกสทช.ให้โอกาสถึงเวลา 12.00 น. หากไม่มา พร้อมเดินหน้ายื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด กรณีศาลปกครองคุ้มครองชั่วคราวลูกค้า DTAC บนคลื่น 850 MHz ทันที       

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น