คอมพิวเตอร์ PC/NOTEBOOK


 
ท่านสามารถทำการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ 2 ช่องทางหลัก ดังนี้
1. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
2. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต อาทิเช่น

    ●   คอมพิวเตอร์ PC/ NOTEBOOK
โปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ผ่านอินเทอร์เน็ตที่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายในรูปแบบเรียลไทม์พร้อมกันผ่านทางหน้าจอเดียว โดยถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนอย่างแท้จริง ด้วยประสิทธิภาพ ความเร็ว ตัวอักษรใหญ่ ชัดเจนมากยิ่งขึ้น มีให้เลือกถึง 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ครบครัน พร้อมเทคนิคช่วยในการคีย์คำสั่งให้รวดเร็ว รองรับการใช้งานผ่านเบราเซอร์ที่ใช้ Flash ได้ สามารถใช้ได้ทั้งเครื่อง PC และ MAC หน้าจอต่างๆ มีการจัดเรียงไว้อย่างเป็นสัดส่วน เพื่อความสะดวกในการดูข้อมูลและการส่งคำสั่งซื้อขาย

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้นที่สามารถใช้งานได้
Hardware:   
CPU
Core I3 ขึ้นไป
RAM
อย่างน้อย 512 MB
Internet Connection
แนะนำอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL
Display
แนะนำหน้าจอแบบ Wild Screen=1260*650(ratio 1.93)
หน้าจอเป็นแบบจอ Terminal(จอตู้)=1260*957(ratio 1.31)
Software:
Operating System (OS)
Window XP, Window 7,Vista
Web browser
Browser ที่รองรับ Flash สำหรับ Ifisx ได้แก่ Internet Explorer (IE6.0) ขึ้นไป และ สำหรับ Streaming ได้แก่ Mozilla Firefox
Flash Player 
แนะนำ Version 11.1 เป็นต้นไป
   Streaming Pro สามารถใช้งานได้ทั้ง Windows, MAC หรือใช้ผ่านเบราเซอร์ที่รองรับ Flash
  ได้แก่ Internet Explorer(IE6.0+), Mozilla Firefox หรือ แม้แต่ใช้งานบนหน้าจอ
Wide Screen
 
โปรแกรม Streaming Pro ประกอบด้วย 7 เมนูหลัก ดังนี้
1. สรุปภาวะตลาดหลักทรัพย์/ ตลาดอนุพันธ์ (Market) 
แสดงภาพรวมของตลาดหลักทรัพย์ และตราสารอนุพันธ์ ความเคลื่อนไหวของราคาแบบเรียลไทม์ โดยมีทั้งข้อมูลแสดงราคา เสนอซื้อ-เสนอขาย 5 อันดับแรก (5 Bids 5 Offers) รายการซื้อขาย (Ticker)
ของหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ซึ่งสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
 

2. เมนูส่งคำสั่งซื้อขาย (Click)
หน้าจอส่งคำสั่งซื้อขายหุ้น/อนุพันธ์แบบใหม่ โดยใช้วิธี "คลิก" เพื่อส่งคำสั่ง ซึ่งทำให้สะดวกรวดเร็วในการส่งคำสั่งขึ้น
 
                                   
3. เมนูพอร์ตการลงทุน (Portfolio)
แสดงพอร์ตการลงทุนของหลักทรัพย์ และตราสารอนุพันธ์ในบัญชีซื้อขาย โดยแสดงข้อมูลสรุปผลกำไรหรือขาดทุน และกราฟสัดส่วนพอร์ตการลงทุน
 

4. ราคาเสนอซื้อ เสนอขาย (Bids/ Offers)
แสดงราคาเสนอซื้อเสนอขายที่ดีที่สุด 3 และ 5 อันดับในขณะนั้นพร้อมกราฟ โดยสามารถเลือกดูรายการหลักทรัพย์/ ตราสารอนุพันธ์ในช่อง
Favourite หรือเลือกดูแบบ Manual
ก็ได้ 
 

 
5. ราคาซื้อขายล่าสุด (Ticker)
แสดงรายการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ ณ ขณะนั้นโดยสามารถเลือกดูแบบแยกรายตลาดหรือดูเฉพาะตัวที่สนใจ
 

 
6. ข้อมูลหลักทรัพย์/ ตราสารอนุพันธ์
(Quote)
แสดงข้อมูลรายละเอียด ราคาหลักทรัพย์/ ตราสารอนุพันธ์รายตัว พร้อมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
 


7. ข่าว (News)
แสดงข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ โดยแยกเป็นรายการหัวข้อข่าว ซึ่งจะบอกแหล่งที่มาของข่าว เวลาและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์
 


8. บทวิเคราะห์ (Research)
แสดงบทวิเคราะห์ส่งตรงจากโบรกเกอร์
 
 
9. การตั้งค่า (Settings)
แสดงการตั้งค่าการใช้งานของโปรแกรม เช่น การเปลี่ยน/ บันทึกรหัสผ่าน การตั้งค่าทั่วไป ความหมายต่างๆ ของแต่ละสถานะคำสั่งซื้อขาย เป็นต้น
  • Save PIN  สามารถบันทึก PIN ไว้สำหรับใช้ทำรายการถัดไปทันที ไม่พลาดโอกาสการลงทุน
  • Auto-fill Price  เมื่อเลือกซื้อหรือขาย โปรแกรมจะใส่ราคาที่ดีที่สุดให้อัตโนมัติ
  • Last Order  ค้างคำสั่งครั้งล่าสุดที่มีการส่งคำสั่งซื้อขายไว้
  • Confirm Pop up  กดเลือกเพื่อแสดงหน้าต่างยืนยันการส่งคำสั่งซื้อขายของท่าน
  • Alert & Notification ตั้งค่าเตือนต่างๆ เช่น ราคาหุ้น เป็นต้น