เกี่ยวกับยูโอบี เคย์เฮียน

 

UOBKayHian เป็นบริษัทหลักทรัพย์ในกลุ่มธนาคารยูไนเต็ดโอเวอร์ซีส์ ซึ่งเป็นธนาคารขนาดใหญ่ในประเทศสิงคโปร์ รวมทั้งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ และมีเครือข่ายทั่วโลกทั้งในลอนดอน นิวยอร์ก ฮ่องกง อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเชีย จีน และไทย มีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งประกอบกับความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการให้คำแนะนำในการลงทุนอย่างมืออาชีพ
 
ด้วยเครือข่ายที่ครอบคลุมทั้งภูมิภาค รวมถึงการบริหารจัดการ และการกำหนดยุทธศาสตร์การให้บริการร่วมกัน ทำให้เราเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีพื้นฐานการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง มั่นคง สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งภูมิภาคได้
 
ปัจจุบันUOBKayHian มีเจ้าหน้าที่การตลาด ที่พร้อมดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดกับนักลงทุน ครอบคลุมทั่วโลกกว่า 1,400 คน  มีทุนชำระแล้วกว่า 72.47 ล้านเหรียญสิงคโปร์ พร้อมทีมนักวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ และบทวิเคราะห์ที่ตรงประเด็น ฉับไว ทันต่อเหตุการณ์ จากทั้งภูมิภาค
 
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 26  ปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศ 48 สาขา ได้รับอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ดังนี้
 
       -  การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
       -  การค้าหลักทรัพย์
       -  การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
       -  การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
       -  การเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
       -  การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า