แบบแจ้งข้อร้องเรียน หรือข้อแนะนำการให้บริการ

กรุณากรอกข้อร้องเรียน หรือข้อแนะนำการให้บริการของท่าน โดยใช้แบบฟอร์มด้านล่าง545647

สถานที่

Head Office

130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 2, 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

+66 2659 8484 (BD & Sales Support) +66 2659 8212 (Compliance)

utrade@uobkayhian.co.th

8.30 น.- 17.30 น. (จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ )

UTRADE Newsletter