ยกระดับการเปิดบัญชีที่ปลอดภัยกว่าเดิม

การเปิดบัญชีแบบออนไลน์ หรือ E-Open Account (ไม่พบหน้าลูกค้า หรือ Non Face to Face)

ภายใต้ Regulatory Sandbox ธนาคารแห่งประเทศไทย

สมัคร NDID กับธนาคารที่มีบัญชีธนาคารออมทรัพย์

ขั้นตอนที่ 1 สมัครลงทะเบียน NDID

ขั้นตอนการสมัครบริการ NDID เพื่อใช้ยืนยันตัวตนในการเปิดบัญชีออนไลน์ แบ่งเป็น 2 ช่องทาง ดังนี้

1.1 ติดต่อสาขา หรือเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือตู้ ATM

 • ตู้ ATM ที่สามารถเสียบบัตรประชาชนได้ (ตู้ ATM ของ KBANK รองรับ)
 • กรณีติดต่อทางธนาคาร แจ้งความประสงค์ลงทะเบียน NDID พร้อมยื่นบัตรประชาชน กรอกข้อมูล ถ่ายรูปยืนยันและรับเงื่อนไขการบริการ
 • เปิดใช้บริการ Mobile Banking ที่ผูกกับ NDID ของท่าน

1.2 ลงทะเบียนบริการ NDID
ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารได้ 9 ธนาคาร ดังนี้

ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลเปิดบัญชี

การเปิดบัญชีออนไลน์

รองรับทั้งหุ้น อนุพันธ์ และกองทุนรวม

เงื่อนไขหลัก

 1. 1.ลูกค้าต้องเป็นบุคคลธรรมดา และสัญชาติไทยเท่านั้น
 2. 2.ลูกค้าต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
 3. 3.สมัครใช้บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล หรือบริการNDID กับธนาคารต่างๆที่ลูกค้ามีบัญชีออมทรัพย์

ประเภทบัญชีที่รองรับ

 • 1. บัญชีเงินฝาก (Cash Balance Account)
 • 2. บัญชีเครดิต (Cash Account)
 • 3. บัญชีอนุพันธ์ (Derivatives Account)
 • 4. บัญชีกองทุน (Mutual Fund)

เตรียมเอกสารและอุปรณ์ประกอบการเปิดบัญชี

บัตรประชาชนตัวจริง

ภาพถ่ายลายเซ็นบนกระดาษขาว

หน้าสมุดบัญชีธนาคาร

เตรียมอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต เพื่อยืนยันตัวตน สำหรับถ่ายรูป Selfie และบันทึกวีดีโอ

คู่มือการเปิดบัญชีออนไลน์ด้วยการยืนยันตัวตนผ่าน NDID

ขั้นตอนที่ 3
ยืนยันตัวตน ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารเพื่อเปิดบัญชีออนไลน์

คู่มือการยืนยันตัวตน

รายละเอียดการให้บริการยืนยันตัวตนผ่าน NDID ของแต่ละธนาคาร

ธนาคาร BBL
BAY
KBANK
SCB
KKP
CIMB
GSB
GHB
TTB
เคยเสียบบัตรประชาชน สาขา สาขา สาขา และ ตู้
K-Check ID
สาขา สาขา สาขา สาขา สาขา สาขา
*กรณีอัปเดทบัตรปปช.เพื่อใช้บริการยืนยันตัวตน ใช้บริการ NDID ได้วันถัดไป ใช้บริการ NDID ได้ทันที ใช้บริการ NDID ได้ทันที ใช้บริการ NDID ได้ในวันถัดไป ใช้บริการ NDID ได้ทันที ใช้บริการ NDID ได้ทันที ใช้บริการ NDID ได้ทันที ใช้บริการ NDID ได้ทันที ใช้บริการ NDID ได้ทันที
เวลาลงทะเบียนบริการ NDID ทุกวัน
05.00-23.00 น.
ทุกวัน ทุกวัน
06.00-20.00 น.
ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน
แอพพิเคชั่นของธนาคาร Bualuang mBanking KMA K PLUS SCB EASY KKP Mobile CIMB TH MY MO GHB ALL ttb touch
เวลาให้บริการยืนยันตัวตน 24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 07.00-22.30 น. 24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง
Call Center 1333 หรือ
02 645 5555
1572 02 888 8888 02 777 7777 02 165 5555 02 626 7777 02 645 9000 1143 1428

หมายเหตุ:

 • 1. เงื่อนไขสำหรับการเปิดบัญชีหุ้น Cash Account และบัญชีอนุพันธ์ (Derivatives Account)
 • ต้องสมัครบริการตัดบัญชีธนาคาร (ATS) และได้รับการอนุมัติ ภายใน 30 วัน
  แนบสำเนา Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด หรือ สลิปเงินเดือนอัพเดทล่าสุด ไม่เกิน 3 เดือน (พร้อมเซ็นรับรอง)
  การพิจารณาวงเงิน จะขึ้นอยู่กับเอกสารประกอบทางการเงิน
  สำหรับบัญชีอนุพันธ์ ผลรวมคะแนน Suitability Test ต้อง 30 คะแนน และยอมรับความเสี่ยงในข้อ 11 ได้
 • 2. การเปิดบัญชีออนไลน์ กำหนดวงเงินสูงสุด ไม่เกิน 500,000 บาทต่อประเภทบัญชี
 • 3. กรณีเปิดบัญชีกองทุน จำเป็นต้องมีบัญชีหุ้น ประเภท Cash Balance ด้วย

ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลเปิดบัญชี

การเปิดบัญชีออนไลน์

รองรับทั้งหุ้น อนุพันธ์ และกองทุนรวม

เงื่อนไขหลัก

 1. 1.ลูกค้าต้องเป็นบุคคลธรรมดา และสัญชาติไทยเท่านั้น
 2. 2.ลูกค้าต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
 3. 3.สมัครใช้บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล หรือบริการNDID กับธนาคารต่างๆที่ลูกค้ามีบัญชีออมทรัพย์

ประเภทบัญชีที่รองรับ

 • 1. บัญชีเงินฝาก (Cash Balance Account)
 • 2. บัญชีเครดิต (Cash Account)
 • 3. บัญชีอนุพันธ์ (Derivatives Account)
 • 4. บัญชีกองทุน (Mutual Fund)

เตรียมเอกสารและอุปรณ์ประกอบการเปิดบัญชี

บัตรประชาชนตัวจริง

ภาพถ่ายลายเซ็นบนกระดาษขาว

หน้าสมุดบัญชีธนาคาร

เตรียมอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต เพื่อยืนยันตัวตน สำหรับถ่ายรูป Selfie และบันทึกวีดีโอ

คู่มือการเปิดบัญชีออนไลน์ด้วยการยืนยันตัวตน NDID ผ่าน AIS

ขั้นตอนที่ 2 ผู้สมัครทำการยืนยันตัวตน NDID
โดยการแสดงบัตรประชาชน ณ จุดให้บริการ Dip Chip

 • คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ มีหมายเลขโทรศัพท์ที่พร้อมใช้งานของเครือข่ายใดก็ได้
 • ยืนยันตัวตนโดยการแสดงบัตรประชาชน ณ จุดให้บริการ Dip Chip ที่ตู้ AIS Smart Kiosk หรือ Tablet เจ้าหน้าที่ที่สาขาบริการของ AIS

ตรวจสอบสาขาที่ให้บริการได้ที่

UTRADE Newsletter