บริการฝากเงินแบบ Bill Payment

Bill Payment คือ?

บริการโอนเงินและ ฝากหลักประกันผ่านบริการรับชำระเงินแบบยืนยันตัวตนของ บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) โดยผู้ชำระไม่ต้องแจ้งการโอนเงินเพื่อยืนยันรายการโอนอีกต่อไป โดยสามารถใช้ได้กับ 10 ธนาคาร ได้แก่ ธ.ธนชาต, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงไทย, ธ.กรุงศรีฯ, ธ.แลนด์ แอน เฮ้าส์, ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย, ธ.ยูโอบี และ ธ.ทหารไทย

บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบการ โอนเงินจาก Bill Payment ทันทีและจะดำเนินการนำเข้าเป็นหลักประกันในบัญชีหลักทรัพย์ ภายในเวลา 30 นาที

ช่องทางการให้บริการ

1. ผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร โดยมีแบบฟอร์มสำหรับทำรายการของธนาคารและของบริษัทโดยเฉพาะ (ธนาคารไทยพาณิชย์ ยกเลิกการทำรายการผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร)
2. ผ่านตู้ ATM (เฉพาะตู้ที่สามารถแสกนบาร์โค้ดได้)
3. ผ่านการโอนเงินทางเว็บไซด์ของแต่ละธนาคาร
4. ผ่านทาง Mobile App ของแต่ละธนาคาร
5. Bill Payment Card
เพียงใช้บัตร “Bill Payment Card” ยื่นแก่เจ้าหน้าที่หน้าเค้าน์เตอร์ธนาคารหรือแสกนบัตรผ่านทางตู้ ATM หรือแสกนบัตรผ่านทาง Mobile App. ของแต่ละธนาคาร เพียงเท่านี้...ท่านก็สามารถทำธุรกรรมทางการฝากเงินกับทางบริษัทฯ ได้อย่างง่ายดาย
หมายเหตุ *ยอดฝากขั้นต่ำ 5,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-659-8164, 02-659 8265

Bill Payment Manual

scb   

Via ATM

  

Via Mobile Application

  

Via WebsiteKBank   

Via ATM

  

Via Mobile Application

  

Via WebsiteKBank   

Via ATMKBank   

Via ATM

  

Via Mobile Application

  

Via WebsiteKBank   

Via ATM


  

Via WebsiteKBank   

Via ATM


  

Via WebsiteKBank   

Via ATM


  

Via WebsiteKBank   

Via ATM


  

Via Mobile Application

  

Via WebsiteKBank   

Via ATM


  

Via Website

-
-

UTRADE Newsletter