คำถามที่พบบ่อย • คำถามที่พบบ่อย

 • เกี่ยวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

 • 1. อยากเริ่มต้นซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตต้องเริ่มอย่างไร?

  ท่านต้องทำการลงทะเบียนเพื่อกำหนด Username และ Password ในการ Login เข้าระบบ โดยท่านจะได้รับรหัสสำหรับลงทะเบียนผ่านทาง E-mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับทางบริษัท โดย

  • Username - ชื่อที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบใน www.utrade.co.th จะต้องประกอบด้วยเลขที่บัญชี 6 หลักแรก
  • Password - รหัสผ่านเข้าสู่ระบบ จะต้องมีความยาว 6-10 ตัวอักษร ประกอบด้วย ตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข
  • PIN No. - รหัสผ่านที่ใช้ในการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้น จะต้องประกอบด้วยตัวเลขทั้งหมด 6 หลัก

  หมายเหตุ: ท่านสามารถกำหนด PIN No. ได้เมื่อทำการ Login เข้าสู่ระบบครั้งแรก หลังจากที่บริษัทฯ ได้ทำการอนุมัติการเปิดบัญชีของท่านเรียบร้อยแล้ว

 • 2. บัญชีซื้อขายออนไลน์มีทั้งหมดกี่ประเภท และมีความแตกต่างกันอย่างไร?

  1. บัญชีเงินสด (Cash Account) จะเป็นบัญชีที่ทางบริษัทฯให้วงเงินเพื่อทำการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยพิจารณาจากหลักฐานทางการเงินของนักลงทุนที่ยื่นประกอบในการเปิดบัญชี ซึ่งนักลงทุนจะต้องทำการฝากเงินเพื่อเป็นหลักประกัน (20%) ไว้กับทางบริษัทฯ ตามอัตราที่ทางการกำหนดก่อนทำการซื้อโดยจะชำระราคาภายใน 2 วันทำการหลังจากวันที่ทำรายการซื้อขาย (T+2)

  2. บัญชี (Cash Balance) เป็นบัญชีที่ลูกค้านำเงินสดมาค้ำประกันไว้กับโบรกเกอร์ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ 100% โดยลูกค้าสามารถซื้อหลักทรัพย์ได้ภายในวงเงินที่ฝากไว้ล่วงหน้ากับโบรกเกอร์ หากลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ไปจำนวนหนึ่ง โบรกเกอร์ก็จะ ตัดเงินในบัญชีลูกค้าออกไป เพื่อชำระค่าซื้อ ซึ่งมีผลให้อำนาจการซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้าลดลงเท่ากับมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ซื้อไปเงินสดที่ลูกค้าฝากไว้กับโบรกเกอร์ก็จะได้รับดอกเบี้ยฝากด้วยเช่นกัน

  3. บัญชีเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance Account) หรือ ที่เรียกว่า บัญชี Margin ทางบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการลงทุน ซึ่งการเพิ่มอำนาจในการซื้อของลูกค้าก็ถือเป็นสิ่งสำคัญรวมไปถึงความสะดวก บริษัทฯ จึงได้มีการเปิดให้บริการบัญชีแบบที่ลูกค้าสามารถกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ โดยลูกค้าต้องวางเงินสดและ/หรือหลักทรัพย์เป็นหลักประกันการชำระหนี้ ในอัตราส่วนขั้นต่ำที่บริษัทฯกำหนด ซึ่งลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยจากบริษัทฯ หากจำนวนเงินสดที่วางเป็นหลักประกันสูงกว่ายอดหนี้ และจะต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมหากยอดหนี้สูงเกินกว่าเงินสดที่วางหลักประกัน

 • 3. สามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ได้ทันทีหรือไม่หลังจากที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้รับการอนุมัติ ?

  1. กรณีบัญชีของท่านเป็นแบบวางเงินล่วงหน้า (Cash balance) ท่านจะต้องโอนเงินเข้ามาฝากไว้ที่บริษัทฯก่อนเพื่อใช้เป็นวงเงินในการซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนที่จะเริ่มการซื้อขาย โดยที่ท่านไม่สามารถซื้อหลักทรัพย์เกินจำนวนเงินที่มีอยู่

  2. กรณีที่บัญชีของท่านเป็นประเภทบัญชีเงินสด (Cash Account) ท่านจะต้องรอจนกว่าใบคำขอเปิดใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติจะได้รับการอนุมัติจากธนาคาร เมื่อ ATS ได้รับการอนุมัติ ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบทางจดหมายและทาง email จากนั้นท่านจึงสามารถเริ่มทำการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ต่อไป

  หมายเหตุ :
  • กรณีสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ(ATS) ผ่านหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณ 2 สัปดาห์
  • กรณีสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ(ATS) ผ่านตู้ ATM ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1 วัน

 • 4. ระบบบัญชี ATS (Automatic Transfer System) คืออะไร?

  คือระบบการหักบัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติซึ่งจะผูกบัญชีระหว่างธนาคารกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ตของท่านเพื่อความสะดวกในการหักชำระราคาค่าซื้อ การโอนเงินค่าขายหลักทรัพย์และการฝาก-ถอนเงินเข้าบัญชีโดยไม่เสียค่า ธรรมเนียมแต่อย่างใด ระบบดังกล่าวจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารและหักเงินออกจากบัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 • 5. จะได้รับรหัสลงทะเบียนสำหรับซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างไร?

  ท่านจะได้รับรหัสสำหรับลงทะเบียนผ่านทาง E-mail และผ่านทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพทืมือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้กับทางบริษัท โดยสามารถลงทะเบียนผ่านทาง https://trading.utrade.co.th/
  o Username - ชื่อที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบใน www.utrade.co.th จะต้องประกอบด้วยเลขที่บัญชี 6 หลักแรก
  o Registration Code. – รหัสสำหรับลงทะเบียนครั้งแรก

 • 6. ตัวอย่างการกรอกเอกสาร W-8BEN สำหรับเปิดบัญชี Global Trade
 • 7. 2-Factors Authentication (2FA) (การยืนยันตัวตน 2 ขั้นตอน)
 • 8. สนใจเปิดบัญชีซื้อขาย ต้องทำอย่างไร

  ทำตามขั้นตอน ดังนี้
  1.เลือกประเภทบัญชีซื้อขาย พร้อมกรอกข้อมูลส่วนตัว
  2.เตรียมหลักฐานประกอบการเปิดบัญชี
    - สำเนาบัตรประชาชน
    - สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก
  พร้อมเตรียมอุปกรณ์ สำหรับถ่ายภาพ Selfie หรือ บันทึกวีดีโอ

  3.ยืนยันตัวตน NDID ได้ 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี้
    - ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือตู้ ATM รองรับ 9 ธนาคาร ดังนี้ SCB (ธ.ไทยพาณิชย์), KBANK (ธ.กสิกรไทย), TTB (ธ.ทหารไทย), BBL (ธ.กรุงเทพ), KRUNGSRI (ธ.กรุงศรีอยุธยา), CIMBT (ธ.ซีไอเอ็มบีไทย), KIATNAKIN (ธ.เกียรตินาคิน), GSB (ธ.ออมสิน), และ GHB (ธอส.)
    - ผ่านศูนย์ให้บริการ AIS หรือ จุดให้บริการ Dip Chip ที่ตู้ AIS Smart Kiosk • เกียวกับการซื้อขายหลักทรัพย์

 • 1. วิธีการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตต้องทำอย่างไร?

  หลังจากที่มี Username (ชื่อผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน)แล้ว สามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ได้โดยไปที่เว็บไซต์ www.utrade.co.th เลือกเมนู “เข้าสู่ระบบซื้อขาย” ที่อยู่มุมบนขวามือของหน้าจอ หลังจากนั้นท่านสามารถเข้าใช้งานการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยสามารถใช้งานโปรแกรม Streaming และ UTRADE Plus จากนั้นเลือกคำสั่ง ซื้อ (Buy) หรือ ขาย (Sell) โดยระบุจำนวนราคาและรหัสซื้อขายของท่าน (PIN No.) แล้วกด "Submit" เมื่อส่งคำสั่งซื้อขายไปแล้ว คำสั่งของท่านจะถูกส่งไปที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET)

 • 2. หากต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อขายหุ้นจะทำได้อย่างไร?

  ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งของท่านได้ตลอดเวลา ตราบใดที่คำสั่งนั้นๆ ยังไม่ได้รับการจับคู่(Matched) โดยสามารถทำตามขั้นตอนดังนี้
  • ทำเครื่องหมาย / ที่ช่องว่างด้านหน้าคำสั่งที่ท่านต้องการยกเลิก
  • กดปุ่ม "Cancel"
  • ใส่รหัส (PIN No.)
  • กดปุ่ม “Confirm Cancel” หรือ “ok”

 • 3. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงกว่า วงเงินคงเหลือ (Line Available) ได้หรือไม่?

  ระบบจะ Reject คำสั่งของท่านโดยอัตโนมัติ เนื่องจากวงเงิน (Line Available) ไม่พอ โดยท่านสามารถสั่งขายหลักทรัพย์ได้เฉพาะหลักทรัพย์ที่อยู่ในบัญชีของ ท่านเท่านั้น

 • 4. ต้องการดูวงเงินที่เหลือที่สามารถซื้อขายได้ที่ไหน?

  ท่านสามารถตรวจสอบวงเงินคงเหลือ (Line Available) ที่ท่านสามารถซื้อหลักทรัพย์ได้ ณ เวลาขณะนั้น (Real Time) โดยไปที่เมนู “สถานะ Portfolio” หรือ เลือกที่โปรแกรม UTRADE Plus, Streaming จากนั้นในโปรแกรมให้คลิกที่เมนู "Portfolio" เมื่อท่านมีคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ วงเงินจะถูกหักออกเท่ากับยอดมูลค่าซื้อที่รวมค่านายหน้าและภาษีแล้วทันที และหากท่านมีคำสั่งขายหลักทรัพย์ ระบบจะคืนวงเงินให้ท่านเมื่อรายการขายได้ถูกจับคู่ (Matched) จากตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว โดยจะคืนวงเงินให้เท่ากับมูลค่าที่ขายได้หักค่านายหน้า

 • 5. ต้องการเปลี่ยน Password และ PIN No. ทำอย่างไร?

  ท่านสามารถเปลี่ยน Password หรือ PIN ได้ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ www.utrade.co.th ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
  • Login เข้าสู่ระบบ
  • เลือกที่เมนู "ตั้งค่าบัญชี"(Account)
  • เลือกเมนู "เปลี่ยนรหัสผ่าน" (Change Password) หรือ "เปลี่ยน PIN" (Change PIN)
  • จากนั้นกรอก Password /PIN เดิม พร้อมกรอก Password / PIN ใหม่ที่ต้องการ
  • จากนั้นกด Submit เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
  • ท่านสามารถใช้ Password/PIN ใหม่ได้โดยทันที หลังจากที่กด Submit และปรากฏข้อความ "Change Password/PIN is successfully"

 • 6. ทำไมหลังจาก Login เพื่อเข้าสู่ระบบแล้วปรากฏข้อความว่า “Login attempt exceeds quota and account is locked. Please contact your broker” ?

  ข้อความดังกล่าวแสดงว่าท่านได้ใส่ Password ในการเข้าสู่ระบบผิดเกิน จำนวน 5 ครั้ง อันเป็นผลให้ระบบทำการล็อค ไม่ให้ท่านเข้าใช้งานได้อีก ทั้งนี้ท่านสามารถแก้ไขได้โดยติดต่อมาที่ บริษัทฯ ฝ่าย E-Business : 02-659-8222 เพื่อทำการปลดล็อคต่อไป

 • 7. ลืม Password เข้าใช้เว็บไซต์ต้องทำอย่างไร ?

  ท่านสามารถขอรหัสผ่านใหม่ (New Password) ได้ 2 ช่องทางดังนี้
  1. ทำรายการ Forgot Password ด้วยตนเองผ่านหน้าเว็บไซต์ www.utrade.co.th
  2. แจ้งขอรหัสผ่านใหม่ (New Password) ใหม่ได้ที่ บริษัทฯ ฝ่าย E-Business : 02-659-8222

 • 8. ลืม PIN No. ในการส่งคำสั่งซื้อขาย ต้องทำอย่างไร ?

  • Login เข้าสู่ระบบผ่านทาง www.utrade.co.th
  • เลือกที่เมนู "ตั้งค่าบัญชี"(Account)
  • เลือกเมนู "เปลี่ยน PIN" (Change PIN)
  • จากนั้นกรอก PIN ใหม่ พร้อมกรอก Password เพื่อยืนยันการเปลี่ยน
  • จากนั้นกด Submit เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
  • ท่านสามารถใช้ PIN ใหม่ได้โดยทันที หลังจากที่กด Submit และปรากฏข้อความ "Change PIN is successfully"

 • 9. อยากทราบรายละเอียดการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น สำหรับการซื้อขาย?

  อัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แบบขั้นบันได โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  มูลค่าการซื้อขาย
  ต่อวัน(บาท)
  ซื้อขายผ่าน
  เจ้าหน้าที่การตลาด
  ซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
  บัญชีเงินสด (ATS) บัญชีแคชบาลานซ์/
  บัญชีเครดิตบาลานซ์
  ไม่เกิน 5 ล้านบาท 0.257% 0.207% 0.157%
  5 - 10 ล้านบาท 0.227% 0.187% 0.137%
  10 -20 ล้านบาท 0.187% 0.157% 0.117%
  ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป 0.157% 0.127% 0.107%

  หมายเหตุ
  1. อัตราค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ข้างต้น ได้รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ต้องส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ได้แก่
  ค่าธรรมเนียมตลาดหลัทกรัพย์ Trading Fee อัตรา 0.005 % ของมูลค่าการซื้อขาย
  ค่าธรรมเนียมการชำระราคา Clearing Fee อัตรา 0.001 % ของมูลค่าการซื้อขาย
  ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล Regulatory Fee อัตรา 0.001 % ของมูลค่าการซื้อขาย
  2. อัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ำของการซื้อขายหลักทรัพย์ ประเภทบัญชีเงินสด (Cash Account) และ บัญชีเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance) 50 บาทต่อวัน
  3. อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

 • 10. โปรแกรมซื้อขายมีอะไรบ้าง?

  โปรแกรมซื้อขายหลักๆ ของทางบริษัทฯ จะมีด้วยกัน 3 โปรแกรมดังนี้
  1. โปรแกรม Settrade Streaming
  2. โปรแกรม UTRADE Plus

 • 11. DCA Order คืออะไร?

  DCA Order หรือ Dollar Cost Average เป็นฟังก์ชันในโปรแกรมสตรีมมิงทีใช้สําหรับการออมหุ้น โดยจะเป็น การทยอยซือหุ้นอัตโนมัติซึงนักลงทุนสามารถเลือกได้ว่าจะออมเป็นรายสัปดาห์ หรือรายเดือนอีกทั้งยังสามารถตรวจสอบสถานะของคำสั่งได้ตลอด และหากยังไม่รู้ว่าจะเลือกออมหุ้นตัวไหนดี ก็มีหน้าจอ Back Testing เพื่อจำลองผลการออมหุ้นแบบ DCA โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง

 • 12. ข้อควรรู้ก่อนใช้ Settrade DCA Order

  • DCA Order ที่ส่งวันนี้ จะมีผลในวันทำการถัดไป
  • หุ้นที่สามารถส่ง DCA Order ได้ขึ้นอยู่กับทางโบรกเกอร์ที่ให้บริการอนุญาต
  • สามารถเลือกหุ้นที่จะส่ง DCA Order ได้เฉพาะหุ้นที่โบรกเกอร์อนุญาต โดยจะแสดงในหน้าจอเลือกหุ้นที่จะส่ง
  • 1 User สามารถส่ง DCA Order ได้ไม่เกิน 5 Orders (5 DCA Order ตั้งรออยู่)
  • หากมีคำสั่ง DCA Order ตั้งรออยู่ จะไม่สามารถส่งคำสั่งใหม่ที่หุ้นเดิมได้
  • คำสั่งซื้อหุ้น DCA Order จะถูกส่งเข้าตลาดแบบ “MP-MTL” และ Volume เป็น Board lot เท่านั้น
  “MP-MTL” หมายถึง ส่งคำสั่งราคาจับคู่กับด้านตรงข้าม Best Offer ราคาเดียว และหากจับคู่ไม่หมด ระบบจะส่งคำสั่งตั้งรอที่ราคาเดียวกับ Best Offer เดิม
  • ระบบไม่ตรวจสอบวงเงินและพอร์ตตอนที่ตั้ง DCA Order โดยจะตรวจสอบเมื่อคำสั่งถึงเงื่อนไขที่ตั้งไว้และถูกส่งเข้าตลาด
  • หากวันที่กำหนดให้ส่งคำสั่ง DCA Order ตรงกับวันหยุด ระบบจะส่งคำสั่งในวันทำการถัดไป
  • DCA Order ที่ตั้งไว้จะถูกยกเลิกอัตโนมัติหากเกิดกรณีดังนี้
  • หุ้นมีการเปลี่ยนชื่อ
  • โบรกเกอร์ที่ให้บริการมีการเปลี่ยนแปลงไม่อนุญาตให้ซื้อหุ้นนั้นหลังจากที่ได้ตั้ง DCA Order ไปแล้ว

 • 13. หากเข้า eFin Stock Pick Up ผ่านทาง Chrome แล้วให้ใส่ Username Password อีกครัง

  แสดงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านยังไม่ได้ติดตั้ง Plug In Remix Click once Helper ต้องทำการติดตั้งก่อนจึงสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยมีขั้นตอนติดตั้งดังนี้
  • ให้เปิด Google Chrome แล้วคลิกที่สัญลักษณ์จุด 3 จุดด้านขวามุมบน
  • ไปที่เมนู เครื่องมือเพิ่มเติม (More tools) > ส่วนขยาย (Extensions)
  • กดเลือก ส่วนขยาย (Extensions) สัญลักษณ์ 3 ขีดด้านซ้ายมือบน > เปิด Chrome Web Store
  • พิมพ์ "Remix"ที่ช่อง ค้นหาในร้าน (Search The store)
  • กด เพิ่มใน Chrome (Add to Chrome)
  • กด เพิ่มส่วนขยาย (Add Extensions)
  • กดเปิด REMIX เพื่อทำการติดตั้ง
  • จะมีข้อความแสดงการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ และกด OK

 • 14. หากติดล็อคไม่สารมารถทำการซื้อหุ้นได้เนื่องจาก KYC หมดอายุทำอย่างไร

  • Login เข้าสู่ระบบ
  • เลือกที่เมนู "ตั้งค่าบัญชี" (Account)
  • เลือกเมนู “KYC/CDD” เพื่อทำแบบประเมินความเสี่ยง
  • จากนั้นดำเนินการทำแบบประเมินความเสี่ยง KYC / CDD จะแล้วเสร็จ
  • จากนั้นรอเจ้าหน้าที่ดำเนินการปลดล็อค KYC ในวันทำการถัดไป • เกี่ยวกับการฝาก-ถอนเงิน โอนหลักทรัพย์

 • 1. ถ้าต้องการฝากเงินเข้าเพื่อเป็นหลักประกันต้องทำอย่างไร?

  1. การฝากเงินเข้าบัญชี บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) เพื่อวางหลักประกันให้กับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของท่าน โดยใช้แบบฟอร์ม Bill Payment ของบริษัทฯ ไปชำระที่เคาท์เตอร์ธนาคาร โดยต้องระบุข้อมูลอ้างอิง ดังนี้
  1.1 ชื่อ - สกุล ลูกค้า
  1.2 รหัสบริษัท (Comp. Code) ตามธนาคารที่ต้องการชำระ
  1.3 Ref.1 : ใส่เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (ขึ้นต้นด้วย 10) /อนุพันธ์ 7 หลัก (ขึ้นต้นด้วย 20)
  1.4 Ref.2 : เลขที่บัตรประชาชน (13 หลัก)
  หรือใช้แบบฟอร์มการชำระเงิน Bill Payment ของแต่ละธนาคาร (ยกเว้น SCB) เพื่อดำเนินการฝากเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศ โดยระบุข้อมูลสำคัญตามข้อ 1

  2 โอนเงินผ่านระบบ Internet Banking หรือ Mobile Banking หรือ โอนเงินผ่านตู้ ATM โดยระบุข้อมูลอ้างอิงที่สำคัญดังนี้
  2.1 รหัสบริษัท(Comp. Code) ตามธนาคารที่ต้องการชำระ
  2.2 Ref.1 : ใส่เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (ขึ้นต้นด้วย 10) /อนุพันธ์ 7 หลัก (ขึ้นต้นด้วย 20)
  2.3 Ref.2 : เลขที่บัตรประชาชน (13 หลัก)

  ธนาคาร เคาน์เตอร์ ธนาคาร ATM Internet Banking Mobile App
  ธนาคาร ไทยพาณิชย์ No Comp. Code:
  0493134565
  ผู้ให้บริการ: 0493134565
  ระบุ Ref.1, Ref.2
  Comp. Code: 0493134565
  ระบุ Ref.1, Ref.2
  ธนาคาร กรุงเทพ Service Code. UOBKHST
  ระบุ Ref.1, Ref.2
  Comp. Code: 50226 Service Code. UOBKHST
  ระบุ Ref.1, Ref.2
  Service Code. UOBKHST
  ระบุ Ref.1, Ref.2
  ธนาคาร กสิกรไทย Comp. Code: 98109
  ระบุ Ref.1, Ref.2
  Comp. Code : 98109 หลักทรัพย์ ยูโอบี
  เคย์เฮียน (98109)
  ระบุ Ref.1, Ref.2
  Comp. Code : 98109
  ระบุ Ref.1, Ref.2
  ธนาคาร กรุงไทย Comp. Code : 5339
  ระบุ Ref.1, Ref.2
  Comp. Code : 5339 บมจ. หลักทรัพย์
  ยูโอบี เคย์เฮียน
  (ประเทศไทย) (5339)
  ระบุ Ref.1, Ref.2
  บมจ. หลักทรัพย์
  ยูโอบี เคย์เฮียน
  (ประเทศไทย) (5339)
  ระบุ Ref.1, Ref.2
  ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา Comp. Code : 23131
  ระบุ Ref.1, Ref.2
  Comp. Code : 23131 บมจ. หลักทรัพย์ ยูโอบี
  เคย์เฮียน (ประเทศไทย)
  ระบุ Ref.1, Ref.2
  บมจ. หลักทรัพย์
  ยูโอบี เคย์เฮียน
  (ประเทศไทย) (23131)
  ระบุ Ref.1, Ref.2
  ธนาคาร ยูโอบี BP. Code : 3160
  ระบุ Ref.1, Ref.2
  BP. Code : 3160 หลักทรัพย์/กองทุน
  บมจ. หลักทรัพย์
  ยูโอบี เคย์เฮียน
  ระบุ Ref.1, Ref.2
  บมจ. หลักทรัพย์
  ยูโอบี เคย์เฮียน
  ระบุ Ref.1, Ref.2
  ธนาคาร แลนด์ แอน เฮ้าส์ Comp. Code : 2043
  ระบุ Ref.1, Ref.2
  Comp. Code : 2043 หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน
  ระบุ Ref.1, Ref.2
  No
  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย Comp. Code : 9026
  ระบุ Ref.1, Ref.2
  Comp. Code : 9026 No No

  3. บริการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) สำหรับลูกค้าที่มีการสมัครใช้บริการตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติกับทางบริษัทฯ อยู่แล้ว ท่านสามารถทำการฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของท่าน โดยทำรายการผ่านทางเมนู แบบฟอร์มอิเลคทรอนิคส์ (E-Forms) โดยเลือกเมนูย่อย แจ้งการฝากเงิน (Cash Deposit) จากนั้นทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากและทำการเลือกช่องทางการฝากเงินโดยตัดผ่านระบบ ATS (ฝากขั้นต่ำ 5,000 บาท) ทางบริษัทฯ จะทำการฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ให้ท่านโดยทำการหักเงินจากบัญชีธนาคารที่ผูก ATS ของท่านไว้กับทางบริษัทฯ

  4. บริการฝากเงินผ่าน Bill Payment Card สำหรับลูกค้าทุกท่านจะได้รับ Bill Payment Card สามารถนำแถบแสกน Barcode ด้านหลังของบัตรนำไปแสกนผ่านทาง ATM, Mobile Banking และ เคาน์เตอร์ธนาคาร (ยกเว้น SCB) ได้ทันที โดยด้านหลังบัตรจะระบุประเภทบัญชีที่สามารถฝากเงินได้ 2 ประเภทบัญชี คือ บัญชีเงินสด (Cash Account) และบัญชี (Cash Balance)

 • 2. ถ้าต้องการถอนเงินต้องทำอย่างไร?

  กรณีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภท Cash Balance

  ก่อนทำการแจ้งการถอนเงิน ท่านสามรถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ โดยดูได้จากหัวข้อ "Cash Balance" ว่าท่านจะสามารถทำการถอนเงินได้จำนวนเท่าใด ( ท่านไม่สามารถแจ้งการถอนเงินเกินยอดเงินที่แสดงไว้ใน Cash Balance ได้) จากนั้น ทำตามขั้นตอนการถอนเงินดังนี้
  • Login เข้าสู่ระบบผ่านทาง www.utrade.co.th
  • ไปที่เมนู "ฝาก – ถอน"(E-Forms)
  • click เลือก "แจ้งการถอนเงิน" (Cash Withdrawal)
  • กรอกรายละเอียดใน แบบฟอร์มให้ครบถ้วน จากนั้น submit

  หมายเหตุ
  • แจ้งถอนเงินก่อน เวลา 11.00 น. และยอดเงินถอนไม่เกิน 3 ล้านบาท จะได้รับเงินในวันที่แจ้งถอนภายในเวลา 14.30 น.
  • แจ้งถอนเงินหลัง เวลา 11.00 น. หรือมียอดเงินถอนเกิน 3 ล้านบาท จะได้รับเงินในวันทำการถัดไป (T+1) ภายในเวลา 12.00 น.
  • ถอนเงินขั้นต่ำ 3,000 บาท
  • การนำไปฝากหลักประกันในบัญชี หากแจ้งหลัง 16.00 น. จะมีผลในวันทำการถัดไป
  • บริษัทจะดำเนินการถอนเงินตามคำขอข้างต้นให้ ก็ต่อเมื่อเงินนั้นผ่านการชำระราคา และปลอดภาระผูกพันแล้ว
  • หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0-2659-8164, 0-2659-8265, 0-2659-8035 และ 0-2659-8349

 • 3. ถ้าต้องการถอน / โอนหลักทรัพย์ต้องทำอย่างไร?

  หากท่านประสงค์จะขอถอนหุ้นออก ท่านสามารถทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
  • Login เข้าสู่ระบบผ่านทาง www.utrade.co.th
  • ไปที่เมนู "ฝาก – ถอน"(E-Forms)
  • click เลือก "แจ้งโอนหลักทรัพย์" (Cash Withdrawal)
  • กรอกรายละเอียดใน แบบฟอร์มให้ครบถ้วน จากนั้น submit

  หมายเหตุ หลังจากที่ทางบริษัท ได้รับแบบฟอร์มแจ้งการโอนหลักทรัพย์จากท่านแล้ว บริษัทจะทำการถอนหุ้นออกจาก บัญชีของท่านตามคำสั่ง โดยท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียม ดังนี้

  โอนย้ายหุ้น ค่าธรรมเนียม
  ไปยังบริษัทหลักทรัพย์อื่น 100 บาท / 1 ชื่อหลักทรัพย์
  ไปยังบัญชีอื่นภายใน
  บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)
  (โอนเศษหุ้นที่น้อยกว่า 100 หุ้น)
  100 บาท / 1 ชื่อหลักทรัพย์
  ไปยังบัญชีอื่นภายใน
  บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)
  (โอนตั้งแต่หุ้น 100 หุ้นขึ้นไป)
  ไม่เสียค่าธรรมเนียม
 • 4. ต้องการสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง?

  บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) มีบริการสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) 2 ช่องทาง ดังนี้

  1. ผ่านเครื่อง ATM

  หากท่านประสงค์จะใช้บริการสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ในการชำระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์ ท่านสามารถสมัครขอใช้บริการ ATS ผ่านทางเครื่อง ATM ของธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงไทย, ธ.กสิกรไทย, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.ทหารไทย, ธ.กรุงศรี , ธ.ธนชาต และธ.ยูโอบีได้แล้ว โดยสามารถใช้บริการดังกล่าวทุกวันผ่านตู้ ATM ตั้งแต่เวลา 6.00 น. - 22.00 น. ทั้งนี้การสมัครขอใช้บริการ ATS ผ่านเครื่อง ATM จะช่วยให้ท่านสามารถซื้อขายหลักทรัพย์กับทางบริษัทฯได้เลยทันทีในวันรุ่งขึ้น (T+1) โดยไม่ต้องเสียเวลารอการอนุมัติจากธนาคารนานเป็นสัปดาห์ เหมือนวิธีอื่นๆ

  ขั้นตอนสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ(ATS) ผ่านเครื่อง ATM มีดังต่อไปนี้

  scb

  ผ่านตู้ ATM  KBank

  ผ่านตู้ ATM  BBL

  ผ่านตู้ ATM  KTB

  ผ่านตู้ ATM  KBank

  ผ่านตู้ ATM  UOB

  ผ่านตู้ ATM
  2. ผ่านหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก

  หากต้องการสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ(ATS) โดยยื่นผ่านหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก ท่านต้องดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของท่าน ในเอกสารหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก และใบคำขอใช้บริการรับชำระ/จ่ายชำระระบบอัตโนมัติ พร้อมกับลงลายมือชื่อ โดยลายมือชื่อต้องเป็นแบบเดียวกับที่เปิดบัญชีไว้กับธนาคารนั้นๆ พร้อมแนบเอกสารดังนี้

  - สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน (เพื่อใช้ทำ ATS ใช้ได้ 10 ธนาคาร คือ ธ.ธนชาต, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงไทย, ธ.กรุงศรีฯ, ธ.แลนด์ แอน เฮ้าส์, ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย, ธ.ยูโอบี และ ธ.ทหารไทย) จำนวน 1 ชุด
  - สำเนา Statement บัญชีที่มีเงินเคลื่อนไหว 3-6 เดือน (ธนาคารใดก็ได้และหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า) จำนวน 1 ชุด
  จากนั้นส่งเอกสารทั้งหมดกลับมาที่

  "บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) (สำนักงานใหญ่)
  130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 3
  ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 • เกี่ยวกับการซื้อขายผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

 • 1. จะใช้งานโปรแกรม Settrade Streaming ต้องทำอย่างไรบ้าง?
  สำหรับระบบปฎิบัติการ iOS

  1. มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภท อินเทอร์เน็ตโดยเลือกใช้ระบบ Settrade (Streaming) กับทางบริษัทฯ
  2. มีเครื่อง iPhone, หรือ iPad ตั้งแต่เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป ท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบ Firmware version ตามขั้นตอนดังนี้ ไปที่เมนู Settings > จากนั้นเข้าเมนู General > เลือก About > ดู Version
  3. มี Username & Password ในการ Login เข้าสู่โปรแกรม Settrade (Streaming) ในการดูข้อมูลหุ้นและมี PIN ซึ่งเป็นรหัสสำหรับส่งคำสั่งซื้อขาย
  4. สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้

  สำหรับระบบปฎิบัติการ Android

  1. มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภท อินเทอร์เน็ตโดยเลือกใช้ระบบ Settrade(Streaming) กับทางบริษัทฯ
  2. มีเครื่องโทรศัพท์มือถือ หรือ Tablet Android ที่มี Android Version ตั้งแต่เวอร์ชั่น 4.4 ขึ้นไป ท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบ Android version ตามขั้นตอนดังนี้ ไปที่เมนู Settings > จากนั้นเข้าเมนู General > เลือก About Device > ดู Android Version
  3. มี Username & Password ในการ Login เข้าสู่โปรแกรม Settrade (Streaming) for Andriod ในการดูข้อมูลหุ้นและมี PIN ซึ่งเป็นรหัสสำหรับส่งคำสั่งซื้อขาย
  4. สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้

 • 2. เครื่อง iPhone, iPad ที่ติดตั้ง iOS ต่ำกว่า iOS 9 สามารถใช้งานได้หรือไม่

  ใช้งานไม่ได้ เนื่องจากได้พัฒนาฟังก์ชั่นใหม่ๆ ให้รองรับกับ iOS 9 ขึ้นไป ดังนั้น ขอแนะนำให้อัพเกรดเครื่องเป็น iOS 9 ขึ้นไป แต่หากไม่ต้องการอัพเกรด iOS สามารถใช้งานได้ผ่านทาง Streaming for Mobile www.settrade.com/mobilelogin บน Browser Chrome

 • 3. หากเปิดโปรแกรม Settrade Streaming แล้วไม่พบ List รายชื่อโบรกเกอร์ จะทำอย่างไร

  เครื่อง iPhone ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ วิธีการตรวจสอบ คือ ทดลองเปิดโปรแกรม Safari เข้า http://www.settrade.com โดยทดสอบตามขั้นตอนดังนี้
  • หากไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ ให้ติดต่อ Operator ที่ท่านใช้งาน หรือตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอีกครั้ง
  • หากเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ แต่ไม่สามารถเข้าโปรแกรม Settrade Streaming ได้ ให้ Uninstall โปรแกรม Settrade Streaming แล้ว Install ใหม่

 • 4. หากต้องการตรวจสอบว่า Streaming for iPhone เชื่อมต่อข้อมูล Feed ด้วย mode ใด ต้องตรวจสอบอย่างไร

  เตรวจสอบจากไฟในแถบ SET Index bar ด้านบนขวามือของหน้าจอดังนี้
  • Push Mode ระบบส่งข้อมูลให้ (ไฟสีเขียว) - ระบบจะส่งข้อมูลมายังโปรแกรมทันที เมื่อข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง
  • Pull Mode ดึงข้อมูลมา (ไฟสีส้ม) - โปรแกรมจะไปดึงข้อมูลจากระบบเองเป็นระยะๆ ตลอดเวลา

 • 5. ทำไม Order Status ที่หน้าจอ Click ไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากการส่ง Order หรือมี Order Match

  ตรวจสอบการทำงานของ สถานะของ Order Status ว่าแสดงเป็น Mode Auto Refresh หรือไม่
  • Auto Refresh จะต้องมีไฟกระพริบสีเขียว
  • Manual Refresh จะแสดงไฟสีส้ม โดยท่านต้องกดปุ่ม Refresh Order

 • 6. ในการใช้งานโปรแกรม Settrade Streaming ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ บ้างหรือไม่

  ท่านสามารถ Download โปรแกรม Settrade Streaming ได้ฟรี
  1. เสียค่า Air time ในการใช้งานอินเตอร์เน็ตตาม Package ที่ท่านใช้งานอยู่ (3G/4G/Wifi)
  2. ค่า Commission ในการซื้อขายกับโบรกเกอร์ ซึ่งเท่ากับค่า Commission ในการซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ตเพียง 0.15% -0.20% เท่านั้น

 • 7. จะเปิดใช้งาน Alert & Notification ได้อย่างไร

  เลือกเมนู More => Notification => Settings ทำการเลือก Notification(For push mode only) เป็น On จากนั้น สามารถตั้งเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ต้องการ

 • 8. จะสามารถ download โปรแกรม Settrade Streamingได้จากที่ไหน

  สามารถทำการ download โปรแกรม Settrade Streamingได้สองช่องทาง ดังนี้
  1. วิธีการติดตั้งโปรแกรมผ่านเครื่อง iPhone
  • เข้า App Store
  • Search หาชื่อโปรแกรม “Settrade Streaming”
  • ติดตั้งโปรแกรมตามขั้นตอน (ในการ Download จะต้องใช้ Apple ID)
  2. วิธีการติดตั้งโปรแกรมผ่านเครื่อง Android
  • เข้า Play Store
  • Search หาชื่อโปรแกรม “Settrade Streaming”
  • ติดตั้งโปรแกรมตามขั้นตอน (ในการ Download จะต้องใช้ Gmail ID)

 • 9. Conditional Order คืออะไร?

  Conditional Order คือโปรแกรมส่งคำสั่งแบบมีเงื่อนไข ซึ่งจะส่งคำสั่งซื้อขายก็ต่อเมื่อเงื่อนไข
  ที่กำหนดไว้เป็นจริง โดยจะมีฟังก์ชั่นที่รองรับคือ Stop Order และ Trailing Stop

 • 10. สามารถใช้งาน Conditional Order ได้อย่างไร

  Condition Type มีให้เลือก 3 ประเภทคือ Stop Order, Trailing Stop และ Bracket Order
  Stop Orderคือ เป็นคำสั่งที่ให้ระบบส่งคำสั่งซื้อขายเมื่อราคาล่าสุดตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ โดยกำหนดเงื่อนไขเป็นราคาล่าสุด และคำสั่งซื้อขายเป็น Limit หรือ MP-MTL
  Trailing Stop เป็นคำสั่งซื้อขายแบบยกระดับราคาอัตโนมัติ ส่งได้ทั้งคำสั่งซื้อและขายใน กรณีที่หุ้นนั้นๆทำ New High หรือ New Low ระบบจะยังไม่ส่งคำสั่ง แต่จะส่งเมื่อราคากลับ ตัวมาตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขแบบร้อยละ (Percentage) หรือส่วนต่างราคา (Price) จากราคาสูงสุด/ต่ำสุด
  Bracket Order เป็นคำสั่งที่ให้ระบบส่งคำสั่งซื้อขายเมื่อราคาล่าสุดตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในส่วน
  Upper Price หรือ Lower Price โดยกำาหนดเงื่อนไขเป็นราคาล่าสุด และคำาสั่งซื้อขายเป็น MP-MTL
  เลือกประเภทได้โดยการกดเลือกจากรูปภาพ ประเภทที่เลือกไว้ รูปจะถูก Highlight สี ส่วนประเภทที่ไม่ได้เลือกจะถูก dim ไว้UTRADE Newsletter