เกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์

บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือที่รู้จักกันทั่วไปในนาม TFEX นั้น เปิดให้บริการเป็นศูนย์กลางการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ โดยสินค้าตัวแรกเริ่มซื้อขายในปี 2549 ทั้งนี้ สินค้าที่สามารถซื้อขายได้นั้นมีทั้ง Futures, Options, Options on Futures โดยสินค้าอ้างอิงนั้นมีมากมายหลายประเภท กล่าวคือ

อนุพันธ์อ้างอิงกับตราสารทุน

ได้แก่ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ หลักทรัพย์
• SET 50 Index Futures (เริ่มซื้อขาย 28 เมษายน 2549)
• SET 50 Index Options (เริ่มซื้อขาย 29 ตุลาคม 2550)
• mini SET 50 Index Futures (เริ่มซื้อขาย 6 พฤษภาคม 2557)
• Stock Futures (เริ่มซื้อขาย 24 พฤศจิกายน 2551)
• SECTOR Index Futures (เริ่มซื้อขาย 29 ตุลาคม 2555)

อนุพันธ์อ้างอิงกับตราสารหนี้

ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล อัตราดอกเบี้ย
• Interest Rate Futures (เริ่มซื้อขาย 18 ตุลาคม 2553)

อนุพันธ์อ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์

ได้แก่ โลหะมีค่า โลหะพื้นฐาน พลังงาน
• Gold Futures (เริ่มซื้อขาย 2 กุมภาพันธ์ 2552) (10 and 50 Baht)
• Silver Futures (เริ่มซื้อขาย 20 มิถุนายน 2554)
• Oil Futures (เริ่มซื้อขาย 17 ตุลาคม 2554)

อนุพันธ์อ้างอิงกับราคา ดัชนีราคาอื่น ๆ

ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยน คาร์บอนเครดิต ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์
• USD Futures (เริ่มซื้อขาย 5 มิถุนายน 2555)
• RSS3 Futures (เริ่มซื้อขาย 15 กุมภาพันธ์ 2559)

ทั้งนี้ UOBKH เป็นสมาชิกของ TFEX ให้บริการในการซื้อขายสินค้าทุกประเภทที่กล่าวมาข้างต้น

เกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์

บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือที่รู้จักกันทั่วไปในนาม TFEX นั้น เปิดให้บริการเป็นศูนย์กลางการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ โดยสินค้าตัวแรกเริ่มซื้อขายในปี 2549 ทั้งนี้ สินค้าที่สามารถซื้อขายได้นั้นมีทั้ง Futures, Options, Options on Futures โดยสินค้าอ้างอิงนั้นมีมากมายหลายประเภท กล่าวคือ

อนุพันธ์อ้างอิงกับตราสารทุน

ได้แก่ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ หลักทรัพย์
• SET 50 Index Futures (SET 50 Index Futures (เริ่มซื้อขาย 28 เมษายน 2549)
• SET 50 Index Options (เริ่มซื้อขาย 29 ตุลาคม 2550)
• mini SET 50 Index Futures (เริ่มซื้อขาย 6 พฤษภาคม 2557)
• Stock Futures (เริ่มซื้อขาย 24 พฤศจิกายน 2551)
• SECTOR Index Futures (เริ่มซื้อขาย 29 ตุลาคม 2555)

อนุพันธ์อ้างอิงกับตราสารหนี้

ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล อัตราดอกเบี้ย
• Interest Rate Futures (เริ่มซื้อขาย 18 ตุลาคม 2553)

อนุพันธ์อ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์

ได้แก่ โลหะมีค่า โลหะพื้นฐาน พลังงาน
• Gold Futures (เริ่มซื้อขาย 2 กุมภาพันธ์ 2552) (10 and 50 Baht)
• Silver Futures (เริ่มซื้อขาย 20 มิถุนายน 2554)
• Oil Futures (เริ่มซื้อขาย 17 ตุลาคม 2554)

อนุพันธ์อ้างอิงกับราคา ดัชนีราคาอื่น ๆ

ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยน คาร์บอนเครดิต ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์
• USD Futures (เริ่มซื้อขาย 5 มิถุนายน 2555)
• RSS3 Futures (เริ่มซื้อขาย 15 กุมภาพันธ์ 2559)

ทั้งนี้ UOBKH เป็นสมาชิกของ TFEX ให้บริการในการซื้อขายสินค้าทุกประเภทที่กล่าวมาข้างต้น

ขั้นตอนการซื้อขาย
สิ่งน่ารู้ในการซื้อขาย

สัญลักษณ์ในการซื้อขาย

Futures: สินค้าอ้างอิง + เดือน + ปีที่สิ้นสุดสัญญา
ตัวอย่าง : S50Z18 หมายถึง สินค้า SET50 Index Futures สิ้นสุดสัญญาเดือนธันวาคม ปี 2018
Options: สินค้าอ้างอิง + เดือนและปีสิ้นสุดสัญญา+ C/P + ราคาใช้สิทธิ
ตัวอย่าง : S50Z18C1,000 หมายถึง สิทธิในการซื้อ (Call) SET50 Index สิ้นสุดเดือนธันวาคม ปี 2018 ณ 1,000 จุด


สัญลักษณ์เดือนสิ้นสุดสัญญา

สัญลักษณ์เดือนสิ้นสุดสัญญา
มกราคม F
กุมภาพันธ์ G
มีนาคม H
เมษายน J
พฤษภาคม K
มิถุนายน M
กรกฎาคม N
สิงหาคม Q
กันยายน U
ตุลาคม V
พฤศจิกายน X
ธันวาคม Z
สัญลักษณ์สินค้า

สัญลักษณ์สินค้า
SET50 Index Futures S50
SET50 Index Options S50
Sector Index Futures :
ธนาคาร BANK
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT
พลังงาน ENERG
พาณิชย์ COMM
อาหารและเครื่องดื่ม FOOD
Stock Futures ชื่อย่อหุ้นอ้างอิง
50 Baht Gold Futures GF
10 Baht Gold Futures GF10
Gold Online Futures GO
Interest Rate Futres :
5Y GOV Bond Futures TGB5
3M BIBOR Futures BB3
USD Futures USD
Rubber Futures RSS3
วันและเวลาซื้อขายวันสุดท้าย

วันและเวลาซื้อขายวันสุดท้าย
สินค้า วันซื้อขายวันสุดท้าย
SET50 Index Futures
SET50 Index Options
Sector Index Futures
Stock Futures
Gold Futures
Gold Online
วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ
โดยสัญญาที่ครบอายุจะสิ้นสุดการซื้อขายใน เวลา 16:30 น.
Interest Rate Futres :
5Y GOV Bond Futures
วันพุธที่สามของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยในวันนั้น
สัญญาที่หมดอายุจะซื้อขาย ได้ถึง เวลา 16:00 น.
Interest Rate Futres :
3M BIBOR Futures
วันพุธที่สามของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยในวันนั้น
สัญญาที่หมดอายุจะซื้อขาย ได้ถึง เวลา 11:00 น.
USD Futures วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยในวันนั้น
สัญญาที่หมดอายุจะซื้อขาย ได้ถึง เวลา 11:00 น.
Rubber Futures วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาครบกำหนดอายุ
โดยในวันนั้นสัญญาที่สิ้นสุดอายุจะซื้อขายได้ถึงเวลา 16:55 น.
เวลาซื้อขายของแต่ละสินค้า

เวลาซื้อขายของแต่ละสินค้า
ช่วงเช้า ช่วงบ่าย ช่วงค่ำ
Pre open: 9.15 – 9.45 น.
Morning Session: 9.45 – 12.30 น.
Pre open: 13.45 – 14.15 น.
Afternoon Session: 14.15 – 16.55 น.
Pre open: 18.45 – 19.00 น.
Night Session: 19.00 – 23.55 น.
SET50 Index Futures
SET50 Index Options
Sector Index Futures
Stock Futures
SET50 Index Futures
SET50 Index Options
Sector Index Futures
Stock Futures
Gold Futures
Gold Online Futures
Gold Futures
Gold Online Futures
Gold Futures
Gold Online Futures
Interest Rate Futures Interest Rate Futures
(ถึง 16.00 น.)
USD Futures USD Futures
Rubber Futures Rubber Futures
(ไม่หยุดพักเที่ยง)
Combination Order

Combination Order ใน TFEX เป็นประเภท Time Spread Combination นั่นคือ เป็นคำสั่งซื้อและขายใน 2 Series พร้อม ๆ กัน โดย Series ที่ซื้อกับ Series ที่ขาย ต้องมีเดือนที่ครบกำหนดอายุของสัญญาต่างกัน เช่น S50M18U18 ซึ่งทำได้โดยการส่งคำสั่งซื้อขาย 1 คำสั่งเท่านั้น

Buy Combination เป็นการซื้อสัญญาใน Series เดือนไกลและขายสัญญาใน Series เดือนใกล้ (Buy Far & Sell Near) เช่น ซื้อ S50M18U18 หมายถึงการซื้อ SET50 Index Futures ที่หมดอายุในเดือนกันยายน (U Series) และขาย SET50 Index Futures ที่หมดอายุในมิถุนายน (M Series) เป็นต้น

Sell Combination เป็นการขายสัญญาใน Series เดือนไกล และซื้อสัญญาใน Series เดือนใกล้ (Sell Far & Buy Near) เช่น ขาย S50M18U18หมายถึงการขาย SET50 Index Futures ที่หมดอายุในเดือนกันยายน (U Series) และซื้อ SET50 Index Futures ที่หมดอายุในเดือนมิถุนายน (M Series) เป็นต้น

ในการจับคู่นั้น รายการซื้อขายที่เกิดขึ้นต้องได้ราคาตามราคาส่วนต่างของ 2 Series ที่สั่งซื้อขาย หรือส่วนต่างราคาที่ดีกว่า เช่น สั่งซื้อ S50M18U18 ที่ราคาส่วนต่าง 0.5 อาจจับคู่การซื้อขายใน 2 Series ที่ราคาส่วนต่าง 0.3 ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าได้
*ไม่สามารถส่งคำสั่ง Combination Order ในช่วง Pre-open

การเรียกหลักประกันเพิ่มและบังคับปิดสถานะ

การเรียกหลักประกันเพิ่มและบังคับปิดสถานะ
กรณีที่1
ระหว่างวัน
EB < MM
หากพบว่าหลักประกันเทียบเท่าเงินสดของลูกค้า(EB) มีมูลค่าต่ำกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (MM) บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้ (EB < MM) ติดต่อแจ้งลูกค้าให้นำหลักประกันมาวางเพิ่ม โดยสามารถวางอัตราหลักประกันเพิ่มหรือปิดสถานะบางส่วนให้ EB > MM ก่อนตลาดปิดทำการ 16.55 น. เพื่อไม่ให้วันรุ่งขึ้นลูกค้าเข้าสู่กระบวนการ Call Margin (กรณีที่2)
กรณีที่2
สิ้นวันทำการ (วันที่ T)
EB < MM
หากพบว่าหลักประกันเทียบเท่าเงินสดของลูกค้า(EB) มีมูลค่าต่ำกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (MM) บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้ (EB > MM) ติดต่อแจ้งลูกค้าให้นำหลักประกันมาวางเพิ่ม ในจำนวนไม่น้อยกว่า Margin Call โดยอาจจะเลือกใช้วิธีดังต่อไปนี้
1. โอนเงินเข้าบัญชีบริษัท (ลูกค้าสามารถโอนเงินได้ถึง 15.00 น. ของวันทำการถัดไป T+1)
2. ตัดบัญชี ATS (ในวันทำการถัดไป T+1 บริษัทจะดำเนินการตัดบัญชี ATS อัติโนมัติ หากลูกค้าท่านใดไม่ประสงค์ให้ตัดบัญชี ATS รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่การตลาดของท่านก่อน 10.00 น.)
3. ปิดสถานะสัญญา (จนกว่ามูลค่าหลักประกันเทียบเท่าเงินสด(EB) ณ วันทำการก่อนหน้า (วันที่ T) จะมากกว่า หรือเท่ากับระดับหลักประกันเริ่มต้น (IM) ภายในเวลา 15.55 น. ของวันทำการถัดไป T+1 )
วันทำการถัดไป (T+1)หากลูกค้าไม่ดำเนินการใดๆ ภายในเวลา 15.55 น. ทางบริษัทฯ จะดำเนินการบังคับปิดสถานะ (Force close) ของลูกค้าจนกว่ามูลค่าหลักประกันเทียบเท่าเงินสด(EB) ณ วันทำการก่อนหน้า (วันที่ T) จะมากกว่า หรือเท่ากับระดับหลักประกันเริ่มต้น (IM)
กรณีที่3
ระหว่างวันทำการ
EB < FM
เมื่อหลักประกันเทียบเท่าเงินสดของลูกค้า (EB) ลดลงอย่างรวดเร็ว จนต่ำกว่าระดับหลักประกันปิดสถานะระหว่างวัน (Intraday Force Close Margin) ลูกค้าต้องวางหลักประกันเพิ่มหรือปิดสถานะบางส่วน เพื่อให้หลักประกันเทียบเท่าเงินสดของลูกค้า (EB) สูงกว่าระดับหลักประกันปิดสถานะระหว่างวัน (Intraday Force Close Margin) (EB > FM) ทันทีภายใน 1 ช.ม. มิฉะนั้นบริษัทอาจจะดำเนินการบังคับปิดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทันที
กรณีที่4
ระหว่างวันทำการ
EB < FM

ณ เวลา 12.30 น.
เมื่อหลักประกันเทียบเท่าเงินสดของลูกค้า (EB) ลดลงอย่างรวดเร็ว จนต่ำกว่าระดับหลักประกันปิดสถานะระหว่างวัน (Intraday Force Close Margin) ณ เวลา 12.30 น. (ตลาดปิดภาคเช้า) ลูกค้าจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
1. ลูกค้าต้องวางหลักประกันเพิ่มหรือปิดสถานะบางส่วน จนกว่าหลักประกันเทียบเท่าเงินสดของลูกค้า (EB) สูงกว่าระดับหลักประกันปิดสถานะระหว่างวัน (Intraday Force Close Margin) (EB > FM) ทันทีภายใน 1 ช.ม.(ก่อนเวลา 15.15 น.) มิฉะนั้นบริษัทอาจจะดำเนินการบังคับปิดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทันที
2 . ลูกค้าต้องวางหลักประกันเพิ่มหรือปิดสถานะบางส่วนต่อเนื่องจากข้อที่1 เพื่อให้หลักประกันเทียบเท่าเงินสดของลูกค้า (EB) ไม่ต่ำกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (MM) ก่อนเวลา 15.55 น. มิฉะนั้นบริษัทอาจจะดำเนินการบังคับปิดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทันที
ในการบังคับปิดสถานะสัญญา บริษัทฯจะเริ่มจาก Series ของสัญญาที่มีผลขาดทุนสูงสุดก่อน เรื่อยขึ้นมาตามลำดับ ในกรณีที่สัญญา Series ที่มีผลขาดทุนสูงสุดไม่สามารถปิดสถานะได้เนื่องจากไม่มีสภาพคล่อง จะปิดสถานะสัญญา Series ที่มีผลขาดทุนสูงสุดรองลงมา ซึ่งมีสภาพคล่องมากกว่า
-

SET50 Index Futures (S50)

SET50 Index Futures (S50)
รายการ รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง ดัชนี SET50 ซึ่งคำนวณและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
ตัวคูณดัชนี 200 บาท ต่อ 1 จุดของดัชนี
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
ประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เดือนใกล้ 3 เดือนติดต่อกัน และ เดือนสุดท้ายของไตรมาสใน 3 ไตรมาสถัดไป มีทั้งหมด 6 อายุ
(เช่น ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มีนาคม มิถุนายน กันยายน)
การเสนอราคาซื้อขาย 0.1 จุดของดัชนี หรือคิดเป็นมูลค่า 20 บาท
การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน +/- 30%ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า
(Previous Day Settlement Price)
ช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hours) ช่วงเช้า
Pre-open 9:15 – 9:45
Morning session 9:45 – 12.30
ช่วงบ่าย
Pre-open 13:45 – 14:15
Afternoon session 14:15 – 16:55
ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิง
เพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาพื่อใช้
ชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย
ค่าเฉลี่ยของดัชนี SET50 ของวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยคำนวณจากค่าดัชนี SET50 รายนาที ในช่วง 15 นาทีสุดท้าย และค่าดัชนีราคาปิดของวันนั้น โดยตัดค่าที่มากที่สุด 3 ค่า และค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่าออก และ ใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง
จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด ห้ามมีฐานะสุทธิรวมใน SET50 Index Futures และ SET50 Index Options เมื่อคำนวณฐานะเทียบเท่ากับฐานะใน SET50 Index Futures ในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือน รวมกันเกิน 20,000 สัญญา
วันซื้อขายวันสุดท้าย วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุโดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสิ้นสุดในเวลา 16.30 น.
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา ชำระเป็นเงินสด (Cash Settlement)

BANK Index Futures (BANK)

BANK Index Futures (BANK)
รายการ รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง ดัชนีหมวดธุรกิจ BANK
ตัวคูณดัชนี 1,000 บาท ต่อ 1 จุดของดัชนี
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 4 ไตรมาส
การเสนอราคาซื้อขาย แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายเป็นระดับดัชนีโดยแสดงจุดทศนิยมสองตำแหน่ง
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ +/- 30%ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า
(Previous Day Settlement Price)
ช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hours) ช่วงเช้า
Pre-open 9:15 – 9:45
Morning session 9:45 – 12.30
ช่วงบ่าย
Pre-open 14:00 – 14:30
Afternoon session 14:30 – 16:55
วันซื้อขายวันสุดท้าย วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ
โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสิ้นสุดในเวลา 16.30 น.
ราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายวันสุดท้าย ค่าเฉลี่ยของดัชนีหมวดธุรกิจ BANK ของวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยคำนวณจากค่าดัชนีหมวดธุรกิจ BANK รายนาที ในช่วง 15 นาทีสุดท้าย และค่าดัชนีราคาปิดของวันนั้น โดยตัดค่าที่มากที่สุด 3 ค่า และค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่าออก และ ใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ฐานะสูงสุด ห้ามมีฐานะสุทธิรวมใน Sector Futures ที่อ้างอิงกับดัชนีหมวดใดหมวดหนึ่ง ในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันเกิน 20,000 สัญญา

ICT Index Futures (ICT)

ICT Index Futures (ICT)
รายการ รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง ดัชนีหมวดธุรกิจ ICT
ตัวคูณดัชนี 1,000 บาท ต่อ 1 จุดของดัชนี
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 4 ไตรมาส
การเสนอราคาซื้อขาย แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายเป็นระดับดัชนีโดยแสดงจุดทศนิยมสองตำแหน่ง
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ 0.1 จุด หรือเทียบเท่ากับ 100 บาทต่อสัญญา
การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน +/- 30%ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า
(Previous Day Settlement Price)
ช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hours) ช่วงเช้า
Pre-open 9:15 – 9:45
Morning session 9:45 – 12.30
ช่วงบ่าย
Pre-open 14:00 – 14:30
Afternoon session 14:30 – 16:55
วันซื้อขายวันสุดท้าย วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสิ้นสุดในเวลา 16.30 น.
จราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายวันสุดท้าย ค่าเฉลี่ยของดัชนีหมวดธุรกิจ ICT ของวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยคำนวณจากค่าดัชนีหมวดธุรกิจ ICT รายนาที ในช่วง 15 นาทีสุดท้าย และค่าดัชนีราคาปิดของวันนั้น โดยตัดค่าที่มากที่สุด 3 ค่า และค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่าออก และ ใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ฐานะสูงสุด ห้ามมีฐานะสุทธิรวมใน Sector Futures ที่อ้างอิงกับดัชนีหมวดใดหมวดหนึ่ง ในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันเกิน 20,000 สัญญา

FOOD Index Futures (FOOD)

FOOD Index Futures (FOOD)
รายการ รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง ดัชนีหมวดธุรกิจ FOOD
ตัวคูณดัชนี 10 บาท ต่อ 1 จุดของดัชนี
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 4 ไตรมาส
การเสนอราคาซื้อขาย แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายเป็นระดับดัชนีและไม่มีจุดทศนิยม
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ 1 จุด หรือเทียบเท่ากับ 10 บาทต่อสัญญา
ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวัน +/- 30%ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า
(Previous Day Settlement Price)
ช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hours) ช่วงเช้า
Pre-open 9:15 – 9:45
Morning session 9:45 – 12.30
ช่วงบ่าย
Pre-open 14:00 – 14:30
Afternoon session 14:30 – 16:55
วันซื้อขายวันสุดท้าย วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสิ้นสุดในเวลา 16.30 น.
จราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายวันสุดท้าย ค่าเฉลี่ยของดัชนีหมวดธุรกิจ FOOD ของวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยคำนวณจากค่าดัชนีหมวดธุรกิจ FOOD รายนาที ในช่วง 15 นาทีสุดท้าย และค่าดัชนีราคาปิดของวันนั้น โดยตัดค่าที่มากที่สุด 3 ค่า และค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่าออก และ ใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ฐานะสูงสุด ห้ามมีฐานะสุทธิรวมใน Sector Futures ที่อ้างอิงกับดัชนีหมวดใดหมวดหนึ่ง ในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันเกิน 20,000 สัญญา

ENERG Index Futures (ENERG)

ENERG Index Futures (ENERG)
รายการ รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง ดัชนีหมวดธุรกิจ ENERG
ตัวคูณดัชนี 10 บาท ต่อ 1 จุดของดัชนี
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 4 ไตรมาส
การเสนอราคาซื้อขาย แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายเป็นระดับดัชนีและไม่มีจุดทศนิยม
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ 1 จุด หรือเทียบเท่ากับ 10 บาทต่อสัญญา
ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวัน +/- 30%ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า
(Previous Day Settlement Price)
ช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hours) ช่วงเช้า
Pre-open 9:15 – 9:45
Morning session 9:45 – 12.30
ช่วงบ่าย
Pre-open 14:00 – 14:30
Afternoon session 14:30 – 16:55
วันซื้อขายวันสุดท้าย วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสิ้นสุดในเวลา 16.30 น.
จราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายวันสุดท้าย ค่าเฉลี่ยของดัชนีหมวดธุรกิจ ENERG ของวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยคำนวณจากค่าดัชนีหมวดธุรกิจ ENERG รายนาที ในช่วง 15 นาทีสุดท้าย และค่าดัชนีราคาปิดของวันนั้น โดยตัดค่าที่มากที่สุด 3 ค่า และค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่าออก และ ใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ฐานะสูงสุด ห้ามมีฐานะสุทธิรวมใน Sector Futures ที่อ้างอิงกับดัชนีหมวดใดหมวดหนึ่ง ในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันเกิน 20,000 สัญญา

COMM Index Futures (COMM)

COMM Index Futures (COMM)
รายการ รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง ดัชนีหมวดธุรกิจ COMM
ตัวคูณดัชนี 10 บาท ต่อ 1 จุดของดัชนี
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 4 ไตรมาส
การเสนอราคาซื้อขาย แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายเป็นระดับดัชนีและไม่มีจุดทศนิยม
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ 1 จุด หรือเทียบเท่ากับ 10 บาทต่อสัญญา
ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวัน +/- 30%ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า
(Previous Day Settlement Price)
ช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hours) ช่วงเช้า
Pre-open 9:15 – 9:45
Morning session 9:45 – 12.30
ช่วงบ่าย
Pre-open 14:00 – 14:30
Afternoon session 14:30 – 16:55
วันซื้อขายวันสุดท้าย วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสิ้นสุดในเวลา 16.30 น.
ราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายวันสุดท้าย ค่าเฉลี่ยของดัชนีหมวดธุรกิจ COMM ของวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยคำนวณจากค่าดัชนีหมวดธุรกิจ COMM รายนาที ในช่วง 15 นาทีสุดท้าย และค่าดัชนีราคาปิดของวันนั้น โดยตัดค่าที่มากที่สุด 3 ค่า และค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่าออก และ ใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ฐานะสูงสุด ห้ามมีฐานะสุทธิรวมใน Sector Futures ที่อ้างอิงกับดัชนีหมวดใดหมวดหนึ่ง ในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันเกิน 20,000 สัญญา

Single Stock Futures

Single Stock Futures
รายการ รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง หุ้นสามัญจดทะเบียนตามรายชื่อที่ TFEX ประกาศ
ขนาดของสัญญา 1 สัญญามีขนาดเท่ากับ 1,000 หุ้น
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ เดือนมีนาคม (H) มิถุนายน (M) กันยายน (U) และธันวาคม (Z) โดยนับไปไม่เกิน 4 ไตรมาส
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ (Tick Size) 0.01 บาท หรือคิดเป็น 10 บาทต่อหนึ่งสัญญา
ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวัน +/- 30%ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า
(Previous Day Settlement Price)
ช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hours) ช่วงเช้า
Pre-open 9:15 – 9:45
Morning session 9:45 – 12.30
ช่วงบ่าย
Pre-open 13:45 – 14:15
Afternoon session 14:15 – 16:55
ราคาที่ใช้ชำระราคาซื้อขายประจำวัน ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักปริมาณการซื้อขายของราคาฟิวเจอร์สที่ซื้อขายในช่วง 5 นาทีสุดท้ายก่อนตลาดปิด (16:51 น.-16:55 น.)
จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด ห้ามมีฐานะสุทธิรวมใน Stock Futures ของหุ้นใดหุ้นหนึ่ง ในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันเกิน 20,000 สัญญา
ราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายวันสุดท้าย ค่าเฉลี่ยของราคาหุ้นสามัญอ้างอิงในช่วงเวลา 15 นาทีสุดท้าย (16:16 น. – 16:30 น.) และราคาปิดของหุ้นสามัญในวันนั้น โดยไม่ถ่วงน้ำหนักและไม่ตัดค่าสูงสุดต่ำสุดและคำนวณค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง

SET50 Index Options (S50C , S50P)

SET50 Index Options (S50C , S50P)
รายการ รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง ดัชนี SET50 ซึ่งคำนวณและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น โดยมีการซื้อขายทั้ง Call Options และ Put Options
ประเภทของการใช้สิทธิ ใช้สิทธิได้เมื่อสัญญาถึงกำหนดเท่านั้น
ตัวคูณดัชนี 200 บาท ต่อ 1 จุดของดัชนี
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ เดือนใกล้ 3 เดือนติดต่อกัน และ เดือนสุดท้ายของไตรมาสถัดไป
ราคาใช้สิทธิ - ให้ช่วงห่างของราคาใช้สิทธิของออปชั่นเท่ากับ 25 จุด
- ในช่วงเริ่มต้นของทุกวันทำการ กำหนดให้มีออปชั่น Series ต่อไปนี้
• At-the-money จำนวน 1 series
• In-the-money และ Out-of-the-money จำนวนไม่น้อยกว่า 2 series
การเสนอราคาซื้อขาย แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายเป็นระดับดัชนีโดยแสดงจุดทศนิยมสองตำแหน่ง
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ 0.1 จุดของดัชนี หรือคิดเป็นมูลค่า 20 บาท
การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขาย สูงสุดในแต่ละวัน +/- 30%ของราคาปิดของดัชนี SET50 ในวันทำการก่อนหน้า
ช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hours) ช่วงเช้า
Pre-open 9:15 – 9:45
Morning session 9:45 – 12.30
ช่วงบ่าย
Pre-open 13:45 – 14:15
Afternoon session 14:15 – 16:55
ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย ค่าเฉลี่ยของดัชนี SET50 ของวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดย คำนวณจากค่าดัชนี SET50 รายนาที ในช่วง 15 นาทีสุดท้ายและค่าดัชนีราคาปิดของวันนั้น โดยตัดค่าที่มากที่สุด 3 ค่า และค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่าออก และใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง
จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด ห้ามมีฐานะสุทธิรวมใน SET50 Index Futures และ SET50 Index Options (เมื่อคำนวณฐานะเทียบเท่ากับฐานะใน SET50 Index Futures) ในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือ ทุกเดือนรวมกันเกิน 20,000 สัญญา
วันซื้อขายวันสุดท้าย วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสิ้นสุดในเวลา 16.30 น.
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)

Gold Futures (10 and 50 Baht)

Gold Futures (10 and 50 Baht)
รายการ Mini Gold Futures(10 Baht) Gold Futures (50 Baht)
ขนาดของสัญญา ทองคำหนัก 10 บาท ทองคำหนัก 50 บาท
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ 10 บาท หรือคิดเป็นมูลค่า 100 บาทต่อ 1สัญญา 10 บาท หรือคิดเป็นมูลค่า 500 บาทต่อ 1 สัญญา
สินค้าอ้างอิง ทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 96.5%
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ เดือนคู่ : G = กุมภาพันธ์ , J = เมษายน , M= มิถุนายน , Q= สิงหาคม , V = ตุลาคม , Z= ธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 3 เดือน ที่ส่งมอบหรือชำระราคา (Settlement Month) ที่ใกล้ที่สุด
ช่วงเวลาซื้อขาย ช่วงเช้า
Pre-open 9:15 – 9:45
Morning session 9:45 – 12.30
ช่วงบ่าย
Pre-open 13:45 – 14:15
Afternoon session 14:15 – 16:55.
ช่วงเย็น
Pre-open 18:45 – 18:50
Night session 19:30 – 03:00 (ในวันถัดไป)
การเสนอราคาซื้อขาย ราคาเสนอซื้อขาย ต่อมูลค่าทองคำหนัก 1 บาท โดยไม่มีจุดทศนิยม
การเปลี่ยนแปลงราคา ซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน หากมีการซื้อขายจนถึงระดับราคา +10% ของราคาชำระในวันทำการก่อนหน้า ตลาดอนุพันธ์ฯ จะปิดทำการซื้อขายชั่วคราวเป็นระยะเวลาหนึ่ง ก่อนเปิดทำการซื้อขายอีกครั้งพร้อมกับขยายช่วงการเปลี่ยนแปลงราคาสูงสุดเป็น + 20% ของราคาชำระในวันทำการก่อนวันก่อนหน้า
วันทำการสุดท้ายของการซื้อขาย วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยในวันนั้น สัญญาที่หมดอายุจะซื้อขายได้ถึงเวลา 16:30 น
ราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขาย
วันสุดท้าย
London Gold AM Fixing ? (15.244/31.1035) ? (0.965/0.995) ? (THB/USD)*
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)
ฐานะสูงสุด ตลาดอนุพันธ์อาจประกาศกําหนดจํานวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดได้ตามที่เห็นสมควร

หมายเหตุ :
- London Gold AM Fixing เป็นราคาต่อ 1 troy ounce ความบริสุทธิ์ 99.5% น้ำหนัก เท่ากับ 31.1035 กรัม
- สามารถตรวจสอบราคา London Gold AM Fixing ได้จาก http://www.lbma.org.uk/stats/goldfixg
- อัตราแลกเปลี่ยน (THB/USD) จะประกาศโดย TFEX ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Last trading Day) โดยอ้างอิง อัตราแลกเปลี่ยนที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในชมรม ACI Thailand สามารถตรวจสอบได้จาก Reuters หน้า และ http://www.tfex.co.th/th/marketdata/referencedata.html

Gold Online Futures

Gold Online Futures
รายการ รายละเอียด
ขนาดของสัญญา ตัวคูณดัชนี (Multiplier) เท่ากับ 300 บาท
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ 0.1 (มูลค่า 30 บาท)
สินค้าอ้างอิง ทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 99.50%
ช่วงเวลาซื้อขาย ช่วงเช้า
Pre-open 9:15 – 9:45
Morning session 9:45 – 12.30
ช่วงบ่าย
Pre-open 13:45 – 14:15
Afternoon session 14:15 – 16:55.
ช่วงเย็น
Pre-open 18:45 – 18:50
Night session 18:50 – 03:00 (ในวันถัดไป)
การเสนอราคาซื้อขาย ราคาทองคำในตลาดโลก ต่อ น้ำหนักทองคำ 1 ทรอยออนซ์
การเปลี่ยนแปลงราคา
ซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน
หากมีการซื้อขายจนถึงระดับราคา +10% ของราคาชำระในวันทำการก่อนหน้า ตลาดอนุพันธ์ฯ จะปิดทำการซื้อขายชั่วคราวเป็นระยะเวลาหนึ่ง ก่อนเปิดทำการซื้อขายอีกครั้งพร้อมกับขยายช่วงการเปลี่ยนแปลงราคาสูงสุดเป็น + 20% ของราคาชำระในวันทำการก่อนวันก่อนหน้า
วันทำการสุดท้ายของการซื้อขาย วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยในวันนั้น สัญญาที่หมดอายุจะซื้อขายได้ถึงเวลา 16:30 น
ราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขาย
วันสุดท้าย
ใช้ราคา London Gold AM Fixing
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)
ฐานะสูงสุด TFEX อาจประกาศกำหนด Position Limit ได้ตามที่เห็นสมควร

5Y Gov Bond Futures (TGB5)

5Y Gov Bond Futures (TGB5)
รายการ รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง พันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ที่มีอัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว 5% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ย 2 ครั้งต่อปี
ขนาดของสัญญา มูลค่าเท่ากับ 1,000,000 บาท
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ เดือนคู่ : H= มีนาคม, M= มิถุนายน, U= กันยายน , Z= ธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 2 ไตรมาส
ช่วงเวลาซื้อขาย ช่วงเช้า
Pre-open 9:15 – 9:45
Morning session 9:45 – 12.30
ช่วงบ่าย
Pre-open 14:00 – 14:30
Afternoon session 14:15 – 16:00
การเสนอราคาซื้อขาย ราคาต่อพันธบัตรมูลค่า 100 บาท โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง (เช่น 99.25,101.03)
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ 0.01 จุด หรือคิดเป็นมูลค่า 100 บาท
การเปลี่ยนแปลงราคา
ซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน
1. หากมีการซื้อขายที่ราคา +2.50% ของ Previous Day Settlement Price ตลาดอนุพันธ์จะหยุดการซื้อขายเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง
2. ก่อนจะเปิดการซื้อขายอีกครั้ง จะขยาย Daily Price Limit เป็นไม่เกิน +5.00% ของ Previous Day Settlement Price
ราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายวันสุดท้าย คำนวณจากอัตราดอกเบี้ย (Yield) เฉลี่ยที่มาจากการเสนอซื้อและเสนอขายของ Primary Dealer ในกลุ่มพันธบัตรที่ บมจ. ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) กำหนด โดยใช้ค่าทศนิยม 4 ตำแหน่ง และคำนวณเป็นราคาต่อพันธบัตรมูลค่า 100 บาท ที่ทศนิยม 4 ตำแหน่ง
วันทำการสุดท้ายของการซื้อขาย วันพุธที่สามของเดือนที่สัญญาหมดอายุ โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายวันสุดท้ายสิ้นสุด 16.00 น.
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)
ฐานะสูงสุด มีฐานะรวมสุทธิที่หมดอายุในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันไม่เกิน 10,000 สัญญา

Gold Online Futures

3M BIBOR Futures (BB3)
รายการ รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง อัตราดอกเบี้ย BIBOR อายุ 3 เดือน
ขนาดของสัญญา มูลค่าเท่ากับ 10,000,000 บาท
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ H= มีนาคม, M= มิถุนายน, U= กันยายน , Z= ธันวาคม
โดยนับไปไม่เกิน 2 ไตรมาส
ช่วงเวลาซื้อขาย ช่วงเช้า
Pre-open 9:15 – 9:45
Morning session 9:45 – 12.30
ช่วงบ่าย
Pre-open 13:45 – 14:15
Afternoon session 14:15 – 16:00
การเสนอราคาซื้อขาย แสดงราคาต่อหน่วยเป็นค่า 100 – อัตราดอกเบี้ย (Yield) โดยมีทศนิยม 3 ตำแหน่ง
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ 0.005 จุด (คิดเป็นมูลค่า 250 บาท)
การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน 1. หากมีการซื้อขายที่ราคา +1.25% ของ Previous Day Settlement Price ตลาดอนุพันธ์จะหยุดการซื้อขายเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง
2. ก่อนจะเปิดการซื้อขายอีกครั้ง จะขยาย Daily Price Limit เป็นไม่เกิน +2.50% ของ Previous Day Settlement Price
ราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขาย
วันสุดท้าย
กำหนดให้เท่ากับ 100 - อัตราดอกเบี้ย 3M BIBOR
ซึ่งประกาศโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ เวลา 11:00 น. ในวันซื้อขายวันสุดท้าย
วันทำการสุดท้ายของการซื้อขาย กวันพุธที่สามของเดือนที่สัญญาหมดอายุ โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายวันสุดท้ายสิ้นสุด 11.00 น.
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)
ฐานะสูงสุด มีฐานะรวมสุทธิที่หมดอายุในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันไม่เกิน 2,000 สัญญา

USD Futures (USD)

USD Futures (USD)
รายการ รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ
ขนาดของสัญญา 1,000 USD
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ เดือนปฏิทินที่ต่อเนื่องเรียงลำดับกัน 3 เดือนที่ใกล้ที่สุด และเดือนสุดท้ายของไตรมาสที่ถัดไป
(มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) อีก 1 เดือน (ตัวอย่าง ม.ค. ก.พ. มี.ค. และ มิ.ย.)
การเสนอราคาซื้อขาย เป็นเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยมีจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ 0.01 หรือเทียบเท่ากับ 10 บาทต่อสัญญา
การเปลี่ยนแปลงราคา
ซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน
+2% ของราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด โดยหากมีการซื้อขายที่ Ceiling และ Floor ดังกล่าว ตลาดอนุพันธ์จะหยุดการซื้อขายชั่วคราว ก่อนเปิดให้ซื้อขายอีกครั้ง พร้อมขยายช่วงการเปลี่ยนแปลงราคาเป็น +4 % ของราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด
ช่วงเวลาซื้อขาย ช่วงเช้า
Pre-open 9:15 – 9:45
Morning session 9:45 – 12.30
ช่วงบ่าย
Pre-open 13:45 – 14:15
Afternoon session 14:15 – 16:55
ช่วงเย็น
Pre-open 18:45 – 18:50
Night session 18.50 – 23.55

*เริ่มขยายเวลาซื้อขายช่วงกลางคืนตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. 2564 เป็นต้นไป

วันทำการสุดท้ายของการซื้อขาย วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคา หรือส่งมอบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยในวันนั้นสัญญาที่สิ้นสุดอายุจะซื้อขายได้ถึงเวลา 11:00 น.
ราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายวันสุดท้าย ชใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ ที่ประกาศ โดย Thomson Reuters ณ เวลา 11:00 น. ในวันสุดท้ายของการซื้อขาย และใช้ทศนิยม 4 ตำแหน่ง
ฐานะสูงสุด ห้ามมีฐานะสุทธิใน USD Futures ที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่ง หรือทั้งหมด เกิน 5,000 สัญญา

Rubber Futures (RSS 3)

Rubber Futures (RSS 3)
รายการ รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3) ตามมาตรฐาน Green Book
สินค้าที่ส่งมอบได้ มีลักษณะเฉพาะ (House Term) ที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทผู้ใช้ยางรายใหญ่
(Major International Tyre Manufacturers)
ตามที่กำหนด เช่น Bridgestone, Michelin เป็นต้น
ขนาดของสัญญา 5,000 กิโลกรัม (5 ตัน)
ขนาดการรับมอบ/ส่งมอบ 20,000 กิโลกรัม (20 ตัน) หรือหน่วยทวีคูณของ 20 ตัน
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ มีเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ 7 เดือนติดต่อกัน (7 Consecutive Months)
การเสนอราคาซื้อขาย บาทต่อกิโลกรัม
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ 0.05 บาทต่อกิโลกรัม (คิดเป็นมูลค่า 250 บาทต่อสัญญา)
การเปลี่ยนแปลงราคา
ซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน
+ 5% จาก Daily Settlement Price ล่าสุด โดยหากมีการซื้อขายที่ Ceiling และ Floor ดังกล่าวตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะหยุดการซื้อขายชั่วคราวก่อนจะเปิดการซื้อขายอีกครั้ง พร้อมกับขยายช่วงการเปลี่ยนแปลงราคาเป็น + 10% จาก Daily Settlement Price ล่าสุด
ช่วงเวลาซื้อขาย ช่วงเช้า
Pre-open 9:15 – 9:45
Morning session 9:45 – 16.55
วันทำการสุดท้ายของการซื้อขาย • ให้ชำระราคาด้วยการส่งมอบสินค้า (Physical Delivery) โดยผู้ลงทุนที่จะทำการส่งมอบ/รับมอบต้องมีความสามารถในการรับมอบ/ส่งมอบสินค้าและต้องยื่นความจำนงค์ที่จะรับมอบ/ส่งมอบสินค้า (Physical Delivery) ภายในช่วงเวลาและวิธีการที่กำหนด
• กรณีที่ไม่สามารถจับคู่รับมอบ/ส่งมอบ หรือผู้ลงทุนไม่มีความสามารถในการรับมอบ/ส่งมอบสินค้า หรือไม่ยื่นความจำนงในการรับมอบ/ส่งมอบสินค้า ให้ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement) ด้วย Final Settlement Price
• Final Settlement Price จะใช้ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณการซื้อขาย (Volume Weighted Average Price: VWAP) ในวันซื้อขายวันสุดท้าย Last Trading Day หากการซื้อขายมีปริมาณขั้นต่ำตามที่ตลาดกำหนด (กำหนดจำนวนสัญญาขั้นต่ำ และ/หรือสัดส่วนจากสถานะคงค้าง) กรณีปริมาณการซื้อขายไม่ถึงระดับที่กำหนด ให้ใช้ราคาเฉลี่ย 3 วันสุดท้ายของ Daily Settlement Price
วิธีการส่งมอบ ให้ทำการส่งมอบ/รับมอบสินค้าภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนส่งมอบ (เดือนถัดจากเดือนที่สัญญาครบกำหนดอายุ) ซึ่งผู้ซื้อสามารถเลือกเงื่อนไขการส่งมอบรับมอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ระหว่าง
1. การส่งมอบรับมอบแบบ Free On Board (FOB) ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ / ท่าเรือแหลมฉบัง / ท่าเรืออื่นๆ ตามที่กำหนด
2. การส่งมอบรับมอบในประเทศ ณ คลังสินค้าหรือโรงงานในเขตกรุงเทพฯ นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระบุรี ชลบุรี และระยอง (ผู้ขายให้ส่วนลดแก่ผู้ซื้อตามอัตราที่กำหนด)
การจำกัดฐานะการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ห้ามบุคคลใดมีฐานะสุทธิใน RSS3 futures เกินกว่าจำนวนที่กำหนดดังนี้
• สัญญาที่สิ้นสุดอายุใกล้ที่สุด (1st contract month): ไม่เกิน 1,000 สัญญา
• สัญญาที่สิ้นสุดอายุใดเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกัน: ไม่เกิน 10,000 สัญญา

UTRADE Newsletter