รายชื่อหลักทรัพย์ในกลุ่ม Volatile Stock

(ซื้อขายหุ้น ผ่านประเภทบัญชีแคชบาลานซ์ เท่านั้น)

Effective date April 29, 2022

No. Share Name Company Name
1 DITTO DITTO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
2 GSTEEL G STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
3 HEMP HEALTH EMPIRE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
4 HYDRO HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED
5 JTS JASMINE TECHNOLOGY SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED
6 NOK NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
7 PAE PAE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
8 TFI THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

*New Volatile Stock List [Add: DITTO], Remove VI from Volatile Stock List due to delisted from SET. *Above stocks with include type -R and -F.

Volatile Stock คือ หลักทรัพย์ที่มีอัตราแกว่งตัว และความผันผวนสูง จึงจัดให้อยู่ในกลุ่มประเภทบัญชี Cash Balance
(ซื้อขายตามจำนวนเงินฝาก) อ้างอิงล่าสุด ประจำปี 2565

Volatile Stock File Download

UTRADE Newsletter