รายชื่อหลักทรัพย์ในกลุ่ม Volatile Stock

(ซื้อขายหุ้น ผ่านประเภทบัญชีแคชบาลานซ์ เท่านั้น)

Effective date September 4, 2023

No. Share Name Company Name
1 DITTO DITTO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
2 GSTEEL G STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
3 HEMP HEALTH EMPIRE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
4 HYDRO HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED
5 JTS JASMINE TECHNOLOGY SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED
6 JKN JKN GLOBAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
7 MORE MORE RETURN PUBLIC COMPANY LIMITED
8 NOK NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
9 OTO ONE TO ONE CONTACTS PUBLIC COMPANY LIMITED
10 OTO-W1 ONE TO ONE CONTACTS PUBLIC COMPANY LIMITED – WARRANT 1
11 STARK STARK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
12 STAR-W1 STARK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED – WARRANT 1
13 TFI THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
14 TH TONG HUA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
15 TH-W3 TONG HUA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
16 W WOW FACTOR PUBLIC COMPANY LIMITED
17 W-W5 WOW FACTOR PUBLIC COMPANY LIMITED- WARRANT5

*Add JKN to Volatile Stock List.
*Above stoclcs with include type -R and -F.

Volatile Stock คือ หลักทรัพย์ที่มีอัตราแกว่งตัว และความผันผวนสูง จึงจัดให้อยู่ในกลุ่มประเภทบัญชี Cash Balance
(ซื้อขายตามจำนวนเงินฝาก) อ้างอิงล่าสุด ประจำปี 2565

Volatile Stock File Download

UTRADE Newsletter