รายชื่อหลักทรัพย์ในกลุ่ม Volatile Stock

(ซื้อขายหุ้น ผ่านประเภทบัญชีแคชบาลานซ์ เท่านั้น)

Effective date July 16, 2024

No. Share Name Company Name
1 BYD BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
2 DITTO DITTO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
3 DITTO-W1 DITTO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED - WARRANT 1
4 EA ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED
5 GSTEEL G STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
6 HEALTH HEALTH EMPIRE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
7 HYDRO HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED
8 HYDRO-W2 HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED - WARRANT 2
9 JTS JASMINE TECHNOLOGY SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED
10 JKN JKN GLOBAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
11 MGI MISS GRAND INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED
12 MORE MORE RETURN PUBLIC COMPANY LIMITED
13 NEX NEX POINT PUBLIC COMPANY LIMITED
14 NOK NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
15 NRF NR INSTANT PRODUCE PUBLIC COMPANY LIMITED
16 PEER PEER FOR YOU PUBLIC COMPANY LIMITED
17 PEER-W1 PEER FOR YOU PUBLIC COMPANY LIMITED – WARRANT 1
18 SABUY SABUY TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
19 SABUY-W2 SABUY TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED- WARRANT 2
20 STARK SABUY TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
21 STARK-W1 SABUY TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED – WARRANT 1
22 TFI THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
23 TFI-W1 THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED - WARRANT 1
24 TH TONG HUA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
25 TH-W3 TONG HUA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED - WARRANT 3
26 W WOW FACTOR PUBLIC COMPANY LIMITED
27 W-W5 WOW FACTOR PUBLIC COMPANY LIMITED- WARRANT 5
28 W-W6 WOW FACTOR PUBLIC COMPANY LIMITED- WARRANT 6

Remark: -Add BYD, EA, DITTO-W1, HYDRO-W2, TFI-W1 to Volatile Stock List.
-Remove SABUY-W1 due to expired.

Note
- Above stocks with include type -R and -F.

*หมายเหตุ : หุ้น Volatile Stocks List ซื้อในบัญชี Cash Balance เท่านั้น*

Volatile Stock File Download

UTRADE Newsletter