ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาส่งท้ายปีจากบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 3 UOBKH สำนักงานใหญ่ (อาคารสินธรทาวเวอร์)

เวลา : 09.30 - 12.00 น. "กลยุทธ์การลงทุนปี 2567 ขี่มังกร ฝ่าพายุ"

กลยุทธ์การลงทุนสำหรับปี 2567 เพื่อเตรียมรับมือกับตลาดโลกที่ผันผวน

วิทยากร

คุณกิจพณ ไพรไพศาลกิจ นักกลยุทธ์การลงทุน

คุณอาศิส ภมรานนท์ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์กลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี

คุณเบญจพล สุทธิ์วนิช นักวิเคราะห์หลักทรัพย์กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม

คุณกำพล อัครวรินทร์ชัย นักวิเคราะห์หลักทรัพย์กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารและกลุ่มบริการ

ลงทะเบียนออนไลน์

Technical Showcase เจาะหุ้นเด็ดปีมังกร เวลา : 13.30 - 16.00 น.

เสวนา เชิง Workshop การวิเคราะห์การลงทุน ด้วย Technical Analysis ทั้งหุ้นในประเทศไทย และหุ้นต่างประเทศ ? ร่วมตอบคำถามแก่ผู้เข้าร่วมเสวนา

วิทยากร

คุณสิทธิพร เจนในเมือง นักวิเคราะห์ทางเทคนิค

คุณชาญวุฒิ สิทธิพงศ์พิทยา นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ต่างประเทศ

ลงทะเบียนออนไลน์

UTRADE Newsletter