Research

Date Topic
24/02/2022
17/02/2022 Trading Wizard.....ตอนที่ 314 : ทำน้อย...รวยมาก
10/02/2022 Trading Wizard.....ตอนที่ 313 : ของดี...มีราคา (กี่บาท?)
03/02/2022 Trading Wizard.....ตอนที่ 312 : Action Zone
27/01/2022 Trading Wizard.....ตอนที่ 311 : Feeder Fund กับ ETF
20/01/2022 Trading Wizard.....ตอนที่ 310 : ตัดตอน กองทุน
13/01/2022 Trading Wizard.....ตอนที่ 309 : เก็บเงินไปต่างประเทศ
06/01/2022 Trading Wizard.....ตอนที่ 308 : โลกแห่งทางเลือก
30/12/2021 Trading Wizard.....ตอนที่ 307 : Return on Wealth
23/12/2021 Trading Wizard.....ตอนที่ 306 : เหนือเซียนด้วย Option (4)
16/12/2021 Trading Wizard.....ตอนที่ 305 : เหนือเซียนด้วย Option (3)
09/12/2021 Trading Wizard.....ตอนที่ 304 : เหนือเซียนด้วย Option (2)
02/12/2021 Trading Wizard.....ตอนที่ 303 : เหนือเซียนด้วย Option
25/11/2021 Trading Wizard.....ตอนที่ 302 : Santa Claus Rally
18/11/2021 Trading Wizard.....ตอนที่ 301 : CCI ที่ใครๆ แนะนำ
11/11/2021 Trading Wizard.....ตอนที่ 300 : ตรรกะในตลาดหุ้น
04/11/2021 Trading Wizard.....ตอนที่ 299 : ลงดอยกัน...Dunning-Kruger
28/10/2021 Trading Wizard.....ตอนที่ 298 : Elder Impulse System
21/10/2021 Trading Wizard.....ตอนที่ 297 : เกาะหุ้นลิ่ง...จะริ่งหรือร่วง
14/10/2021 Trading Wizard.....ตอนที่ 296 : อันตรายของการมีหุ้นเด้งในพอร์ต
07/10/2021 Trading Wizard.....ตอนที่ 295 : เทคนิคการเลือกคู่
30/09/2021 Trading Wizard.....ตอนที่ 294 : System Trade เพราะคุณไม่เคยเปลี่ยน
23/09/2021 Trading Wizard.....ตอนที่ 293 : หุ้นนิ่งๆ...ทำไงให้ได้เงิน (ELN)
16/09/2021 Trading Wizard.....ตอนที่ 292 : อย่าเห็นแก่...ของถูก อย่างเดียว
09/09/2021 Trading Wizard.....ตอนที่ 291 : เซียนหุ้น 10 เด้ง

UTRADE Newsletter