• แจ้งประชาสัมพันธ์ ยกเลิกการใช้งาน UTRADE TH Mobile (ระบบเก่า) ซึ่งจะรองรับผ่านเฉพาะอุปกรณ์ iPad เท่านั้น

  **ระบบจะสิ้นสุดการให้บริการ จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ เท่านั้น**

  ทั้งนี้ ท่านนักลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อขายหุ้น ติดตามสภาวะตลาด การลงทุน ผ่านทางแอพพลิเคชั่น ของ Streaming หรือ UTRADE TH (รองรับทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการ iOs หรือ Android) ได้ตามปกติ

  Streaming

  UTRADE TH

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-659-8222

UTRADE Newsletter

Contact Us About Us Career

 • 130-132 Sindhorn Tower I at 2nd and 3rd floor Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
 • 8.30 am to 5.30 pm ( Monday to Friday excluding public holidays )
 •  +66 2659 8000 (CALL CENTER)
          +66 2659 8222 (Online Service)
 • utrade@uobkayhian.co.th