ยกระดับการเปิดบัญชีที่ปลอดภัยกว่าเดิม

การเปิดบัญชีแบบออนไลน์ หรือ E-Open Account (ไม่พบหน้าลูกค้า หรือ Non Face to Face)

ภายใต้ Regulatory Sandbox ธนาคารแห่งประเทศไทย

สมัคร NDID กับธนาคารที่มีบัญชีธนาคารออมทรัพย์

ขั้นตอนที่ 1 สมัครลงทะเบียน NDID

ขั้นตอนการสมัครบริการ NDID เพื่อใช้ยืนยันตัวตนในการเปิดบัญชีออนไลน์

1.1 Dip Chip บัตรประชาชนผ่านผู้ให้บริการยืนยันตัวตน ปัจจุบันมี ธนาคาร และ AIS ( สำหรับลูกค้าที่มีเบอร์โทรศัพย์ กับ AIS )

1.1.1 ติดต่อสาขา หรือเคาน์เตอร์ธนาคาร

 • ตู้ ATM ที่สามารถเสียบบัตรประชาชนได้ (ตู้ ATM ของ KBANK รองรับ)
 • กรณีติดต่อทางธนาคาร แจ้งความประสงค์ลงทะเบียน NDID พร้อมยื่นบัตรประชาชน กรอกข้อมูล ถ่ายรูปยืนยันและรับเงื่อนไขการบริการ

1.1.2 ติดต่อจุดให้บริการของ AIS

 • สำหรับลูกค้าที่มีเบอร์โทรศัพท์กับ AIS เท่านั้น ใช้ได้ทั้งแบบเติมเงินและรายเดือน
 • ทำการ Dip Chip และลงทะเบียนเปิดใช้บริการ NDID ผ่านจุดให้บริการของทาง AIS

1.2 ลงทะเบียนบริการ NDID
ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารได้ 9 ธนาคาร และ สำหรับ AIS ติดต่อที่จุดบริการ

ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลเปิดบัญชี

การเปิดบัญชีออนไลน์

รองรับทั้งหุ้น อนุพันธ์ กองทุนรวม ตลาดต่างประเทศและ DRx

เงื่อนไขหลัก

 1. 1.ลูกค้าต้องเป็นบุคคลธรรมดา และสัญชาติไทยเท่านั้น
 2. 2.ลูกค้าต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
 3. 3.สมัครใช้บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล หรือบริการNDID กับธนาคารต่างๆที่ลูกค้ามีบัญชีออมทรัพย์ และ AIS

ประเภทบัญชีที่รองรับ

 • 1. บัญชีเงินฝาก (Cash Balance Account)
 • 2. บัญชีเครดิต (Cash Account)
 • 3. บัญชีอนุพันธ์ (Derivatives Account)
 • 4. บัญชีกองทุน (Mutual Fund)
 • 5. บัญชีตลาดต่างประเทศ ( Offshore )
 • 6. บัญชี DRx ( Fractional DR )

เตรียมเอกสารและอุปรณ์ประกอบการเปิดบัญชี

บัตรประชาชนตัวจริง

ภาพถ่ายลายเซ็นบนกระดาษขาว

หน้าสมุดบัญชีธนาคาร

เตรียมอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต เพื่อยืนยันตัวตน สำหรับถ่ายรูป Selfie และบันทึกวีดีโอ

คู่มือการเปิดบัญชีออนไลน์ด้วยการยืนยันตัวตนผ่าน NDID

ขั้นตอนที่ 3
ยืนยันตัวตน ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารเพื่อเปิดบัญชีออนไลน์

คู่มือการยืนยันตัวตน

รายละเอียดการให้บริการยืนยันตัวตนผ่าน NDID ของแต่ละธนาคาร

ธนาคาร BBL
BAY
KBANK
SCB
KKP
CIMB
GSB
GHB
TTB
เคยเสียบบัตรประชาชน สาขา สาขา สาขา และ ตู้
K-Check ID
สาขา สาขา สาขา สาขา สาขา สาขา
*กรณีอัปเดทบัตรปปช.เพื่อใช้บริการยืนยันตัวตน ใช้บริการ NDID ได้วันถัดไป ใช้บริการ NDID ได้ทันที ใช้บริการ NDID ได้ทันที ใช้บริการ NDID ได้ในวันถัดไป ใช้บริการ NDID ได้ทันที ใช้บริการ NDID ได้ทันที ใช้บริการ NDID ได้ทันที ใช้บริการ NDID ได้ทันที ใช้บริการ NDID ได้ทันที
เวลาลงทะเบียนบริการ NDID ทุกวัน
05.00-23.00 น.
ทุกวัน ทุกวัน
06.00-20.00 น.
ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน
แอพพิเคชั่นของธนาคาร Bualuang mBanking KMA K PLUS SCB EASY KKP Mobile CIMB TH MY MO GHB ALL ttb touch
เวลาให้บริการยืนยันตัวตน 24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 07.00-22.30 น. 24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง
Call Center 1333 หรือ
02 645 5555
1572 02 888 8888 02 777 7777 02 165 5555 02 626 7777 02 645 9000 1143 1428

หมายเหตุ:

 • 1. เงื่อนไขสำหรับการเปิดบัญชีหุ้น Cash Account และบัญชีอนุพันธ์ (Derivatives Account)
 • ต้องสมัครบริการตัดบัญชีธนาคาร (ATS) และได้รับการอนุมัติ ภายใน 30 วัน
  แนบสำเนา Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด หรือ สลิปเงินเดือนอัพเดทล่าสุด ไม่เกิน 3 เดือน (พร้อมเซ็นรับรอง)
  การพิจารณาวงเงิน จะขึ้นอยู่กับเอกสารประกอบทางการเงิน
 • 2. กรณีเปิดบัญชีกองทุน บัญชีต่างประเทศ ( Offshore ) และบัญชีหุ้น DRx จำเป็นต้องมีบัญชีหุ้นประเภท Cash Balance หรือ Cash Account ร่วมด้วย
 • 3. สำหรับประเภทบัญชี Cash Balance วงเงินอนุมัติเริ่มต้น 500,000 บาท

ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลเปิดบัญชี

การเปิดบัญชีออนไลน์

รองรับทั้งหุ้น อนุพันธ์ กองทุนรวม ตลาดต่างประเทศและ DRx

เงื่อนไขหลัก

 1. 1.ลูกค้าต้องเป็นบุคคลธรรมดา และสัญชาติไทยเท่านั้น
 2. 2.ลูกค้าต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
 3. 3.สมัครใช้บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล หรือบริการ NDID ณ จุดให้บริการเสียบบัตรประชาชน

ประเภทบัญชีที่รองรับ

 • 1. บัญชีเงินฝาก (Cash Balance Account)
 • 2. บัญชีเครดิต (Cash Account)
 • 3. บัญชีอนุพันธ์ (Derivatives Account)
 • 4. บัญชีกองทุน (Mutual Fund)
 • 5. บัญชีตลาดต่างประเทศ ( Offshore )
 • 6. บัญชี DRx ( Freactional DR )

เตรียมเอกสารและอุปรณ์ประกอบการเปิดบัญชี

บัตรประชาชนตัวจริง

ภาพถ่ายลายเซ็นบนกระดาษขาว

หน้าสมุดบัญชีธนาคาร

เตรียมอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต เพื่อยืนยันตัวตน สำหรับถ่ายรูป Selfie และบันทึกวีดีโอ

คู่มือการเปิดบัญชีออนไลน์ด้วยการยืนยันตัวตน NDID ผ่านจุดให้บริการ

ขั้นตอนที่ 2 ผู้สมัครทำการยืนยันตัวตน NDID
โดยการแสดงบัตรประชาชน ณ จุดให้บริการ Dip Chip

 • กรณียืนยันตัวตนผ่านจุดให้บริการ AIS ผู้ใช้บริการมีหมายเลขโทรศัพท์ที่พร้อมใช้งานของเครือข่ายใดก็ได้
 • ยืนยันตัวตนโดยการแสดงบัตรประชาชน ณ จุดให้บริการ Dip Chip ที่ตู้ AIS Smart Kiosk หรือ Tablet เจ้าหน้าที่ที่สาขาบริการของ AIS Krungsri i - CONFIRM และ Counter Service ( 7-Eleven )

ตรวจสอบสาขาที่ให้บริการได้ที่

UTRADE Newsletter