ยกระดับการเปิดบัญชีที่ปลอดภัยกว่าเดิม

ภายใต้ Regulatory Sandbox ธนาคารแห่งประเทศไทย

1. เปิดบัญชีแบบ Offline (พบหน้าลูกค้า หรือ Face to Face)

    • นำบัตรประชาชน เสียบเครื่องอ่านบัตร

2. เปิดบัญชีแบบ Online หรือ E-Open Account (ไม่พบหน้าลูกค้า หรือ Non Face to Face)

    • สมัคร NDID กับธนาคารที่มีบัญชีธนาคารออมทรัพย์

การเปิดบัญชีออนไลน์ ทำตามขั้นตอนดังนี้

1

สมัครลงทะเบียน NDID


ขั้นตอนการสมัครบริการ NDID เพื่อใช้ยืนยันตัวตนในการเปิดบัญชีออนไลน์ แบ่งเป็น 2 ช่องทาง ดังนี้

       1. ติดต่อสาขา หรือเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือตู้ ATM ที่สามารถเสียบบัตรประชาชนได้ (ตู้ ATM ของ KBANK รองรับ)
           - กรณีติดต่อทางธนาคาร แจ้งความประสงค์ลงทะเบียน NDID พร้อมยื่นบัตรประชาชน กรอกข้อมูล ถ่ายรูปยืนยัน
              และรับเงื่อนไขการบริการ
           - เปิดใช้บริการ Mobile Banking ที่ผูกกับ NDID ของท่าน

       2. ลงทะเบียนบริการ NDID ผ่านแอปพลิเคชั่นของธนาคาร

การเปิดบัญชีออนไลน์ รองรับเฉพาะประเภทบัญชีเงินฝาก (Cash Balance) เท่านั้น

เงื่อนไขหลัก:

1.ลูกค้าต้องเป็นบุคคลธรรมดา และสัญชาติไทยเท่านั้น
2. ลูกค้าต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
3. สมัครใช้บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล หรือบริการNDID กับธนาคารต่างๆที่ลูกค้ามีบัญชีออมทรัพย์

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี:

1. บัตรประชาชนตัวจริง
2. ภาพถ่ายลายเซ็นบนกระดาษขาว
3. หน้าสมุดบัญชีธนาคาร
4. ถ่ายรูปใบหน้ายืนยันตัวตน

3

การยืนยันตัวตน ผ่านแอปพลิเคชั่นของธนาคารเพื่อเปิดบัญชีออนไลน์

รายละเอียดการให้บริการยืนยันตัวตนผ่าน NDID ของแต่ละธนาคาร

ธนาคาร BBL
BAY
KBANK
SCB
KKP
CIMB
GSB
GHB
TTB
เคยเสียบบัตรประชาชน สาขา สาขา สาขา และ ตู้
K-Check ID
สาขา สาขา สาขา สาขา สาขา สาขา
*กรณีอัปเดทบัตรปปช.เพื่อใช้บริการยืนยันตัวตน ใช้บริการ NDID ได้วันถัดไป ใช้บริการ NDID ได้ทันที ใช้บริการ NDID ได้ทันที ใช้บริการ NDID ได้ในวันถัดไป ใช้บริการ NDID ได้ทันที ใช้บริการ NDID ได้ทันที ใช้บริการ NDID ได้ทันที ใช้บริการ NDID ได้ทันที ใช้บริการ NDID ได้ทันที
เวลาลงทะเบียนบริการ NDID ทุกวัน
05.00-23.00 น.
ทุกวัน ทุกวัน
06.00-20.00 น.
ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน
แอพพิเคชั่นของธนาคาร Bualuang mBanking KMA K PLUS SCB EASY KKP Mobile CIMB TH MY MO GHB ALL ttb touch
เวลาให้บริการยืนยันตัวตน 24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 07.00-22.30 น. 24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง
Call Center 1333 หรือ
02 645 5555
1572 02 888 8888 02 777 7777 02 165 5555 02 626 7777 02 645 9000 1143 1428

คู่มือการเปิดบัญชีออนไลน์
ด้วยการยืนยันตัวตนผ่าน NDID

คลิก

UTRADE Newsletter