Research กลยุทธ์

Date Topic
19/07/2024
19/07/2024 TFEX Strategy
18/07/2024 RMM : เลือกเก็งกำไรรายตัว ในกลุ่มงบดี และได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลง
18/07/2024 TFEX Strategy
17/07/2024 RMM : ยังเป็นบรรยากาศของการเก็งกำไรรายตัว ในกลุ่มงบดี และลุ้นดอกเบี้ยลด
17/07/2024 TFEX Strategy
16/07/2024 RMM : ติดตามการประชุม Third Plenum และการรายงานผลประกอบการของไทย
16/07/2024 TFEX Strategy
15/07/2024 RMM : ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ / ประชุม Third Plenum ที่จีน / ผลกระทบหุ้น EA
15/07/2024 TFEX Strategy
12/07/2024 RMM : โมเมนตัมการเก็งกำไรหมุนไปยังหุ้นขนาดเล็ก
11/07/2024 TFEX Strategy
11/07/2024 RMM : เข้าสู่ช่วงเริ่มประกาศผลประกอบการ ซึ่งหนุนบรรยากาศลงทุนรายตัว
10/07/2024 RMM : ตลาดรับความคาดหวังลดดอกเบี้ยไปเยอะ ทำให้โฟกัสจะมาอยู่ที่ผลประกอบการ
10/07/2024 TFEX Strategy
09/07/2024 TFEX Strategy
09/07/2024 RMM : โมเมนตัมเก็งกำไรรายตัวเป็นบวก ลุ้นทดสอบแนวต้าน 1,330 จุด
08/07/2024 RMM : ยังเลือกกลุ่มโมเมนตัมกำไรเชิงบวก - สื่อสาร อาหาร อิเล็กทรอนิกส์ บรรจุภัณฑ์
08/07/2024 TFEX Strategy
05/07/2024 TFEX Strategy
05/07/2024 RMM : เลือกหุ้นโมเมนตัมกำไรเชิงบวก - สื่อสาร อาหาร อิเล็กทรอนิกส์ บรรจุภัณฑ์
04/07/2024 TFEX Strategy
04/07/2024 RMM : หลายปัจจัยหนุน SET Index มีรอบการฟื้นตัว
03/07/2024 TFEX Strategy
03/07/2024 RMM : การฟื้นตัวของราคาน้ำมันดิบบวกต่อทิศทางการปรับประมาณการ

UTRADE Newsletter